Khao Khát Và Mong Muốn


KHAO KHÁT VÀ MONG MUỐN“Còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm, nếu chép lại từng việc một thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra!”.

 
Charles Swindoll nói, “Hãy coi Thánh Kinh như một bản đồ chính xác tuyệt đối. Nó cho bạn biết cách đi đến một điểm nhất định. Nhưng nếu chỉ nhìn bản đồ, bạn không thể biết Arizona, Anh quốc hoặc Peru. Để đến được đó, có thể khám phá nó, bạn phải trả chi phí, dành thời gian cho việc di chuyển, ở lại; đồng thời, phải ‘khao khát và mong muốn’ nó!”. 

Kính thưa Anh Chị em,
Ý tưởng ‘Khao khát và mong muốn’ của Charles Swindoll cũng là những gì chúng ta rút ra từ câu kết của Tin Mừng hôm nay. Nói đến những việc Chúa Giêsu đã làm, Gioan viết, “Cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra!”. Đây là một câu nói không thường xuyên được nghe, nhưng là một câu nói tiết lộ một số hiểu biết rất thiết thực!

Trước hết, Phúc Âm không bao giờ cung cấp đủ kiến thức về Chúa Giêsu và các mầu nhiệm Thiên Chúa; vì lý do đó, chúng ta cần phải ‘khao khát và mong muốn’ nhiều hơn! Tất cả những gì chúng ta biết về Chúa Giêsu đều có trong Phúc Âm; nhưng với chỉ bốn cuốn vắn gọn, làm sao có thể mô tả toàn bộ con người Ngài? Đó là điều không thể! Thực tế là chúng ta chỉ biết ‘một phần rất nhỏ’ về cuộc đời thực sự của Ngài. Dẫu điều này đã là tuyệt vời! Nhưng bên cạnh đó, ‘còn rất nhiều điều’ chúng ta chưa biết! Nhận thức này sẽ lấp đầy tâm trí chúng ta bằng những khắc khoải, ‘khao khát và mong muốn’ nhiều hơn. Ý thức sự ít ỏi trong việc hiểu biết này đòi buộc chúng ta phải tìm kiếm và học biết Chúa Giêsu nhiều hơn, và nhiều hơn nữa!

Cái nhìn sâu sắc thứ hai có thể rút ra từ nhận định này là, mặc dù vô số sự kiện trong cuộc đời Chúa Giêsu không thể chứa đựng trong vô vàn cuốn sách; nhưng chúng ta vẫn có thể khám phá Ngài. Có thể không biết mọi chi tiết về Ngài; nhưng chúng ta vẫn có thể gặp Ngài, nghe Ngài trong Thánh Kinh, Thánh Thể! Ngài sẽ ban tất cả những gì chúng ta cần! Điều chúng ta cần, là một kiến thức ‘ngày càng đào sâu hơn’ trong cầu nguyện, trong việc sống Lời Ngài và nên giống Ngài hơn. Đồng thời, với Thánh Thần, chúng ta tiếp tục công việc của Chúa Phục Sinh với tư cách một chứng nhân. Bài đọc Công Vụ Tông Đồ hôm nay cho biết, Phaolô đã sống và chu toàn trách vụ chứng nhân đó, “Suốt hai năm, Phaolô tiếp nhận tất cả những ai đến gặp ngài, rao giảng nước Thiên Chúa và dạy dỗ nhiều điều về Chúa Giêsu Kitô cách dạn dĩ”.

Anh Chị em,
“Cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra!”. Và cho dù cả thế giới có thể chứa hết các sách viết về Chúa Giêsu thì việc bạn biết Ngài sâu sắc chừng nào? Một câu hỏi thú vị! Điều quan trọng là chúng ta có dành đủ thời gian để đọc Thánh Kinh và suy gẫm những gì đọc được không; quan trọng hơn, Lời Chúa có tạo nên một sự khác biệt nào nơi chúng ta không? Nghĩa là, bạn và tôi có sống Lời Chúa, được biến đổi bởi Lời không? Đó là những câu hỏi vô cùng quan yếu! Ước gì, chúng ta ngày càng yêu mến Lời Chúa; ý thức sự cần thiết được hiện diện thường xuyên hơn, ở lại lâu hơn với Ngài, nghĩa là ‘khao khát và mong muốn’ Ngài! Không được như thế, chúng ta khác nào một người cầm tấm bản đồ trên tay mà chẳng đi đến đâu cả!

Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con chỉ khát khao Chúa; và quan trọng hơn, biết kinh ngạc khi nhận ra rằng, Chúa cũng đang rất khao khát con!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)