Ngày 15.9 – Lễ Đức Mẹ Sầu Bi - Đau Khổ Cùng Con


Ngày 15.9 – Lễ Đức Mẹ Sầu Bi
(Ga 19, 25-27)
ĐAU KHỔ CÙNG CON

 
Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà." Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19, 26-27)
 
Giáo Hội kính nhớ Lễ Đức Mẹ Sầu bi hôm nay liên kết chặt chẽ với ngày lễ Suy tôn Thánh giá hôm qua. Hai cuộc đau khổ được nối kết với nhau để đem ơn cứu độ cho nhân loại. Chúng ta kính nhớ bảy sự Thương khó Đức Mẹ, hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trên Thập Giá để sinh ích cho chính mình, cho các linh hồn và nhiều người khác.
 
Chúng ta cùng suy niềm về bảy sự Thương khó của Đức Mẹ gồm:
1. Lời tiên báo của ông Simêon: “một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà” (Lc 2,34-35) 
2. Đức Mẹ cùng Thánh Giuse trốn sang Ai Cập (Mt 2,13-15)
3. Ba ngày Thánh Giuse và Đức Mẹ đi tìm Chúa Giêsu trong Đền thờ (Lc 2,41-52)
4. Đức Mẹ theo Chúa Giêsu trên đường lên Golgotha
5. Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá  
6. Hạ xác Chúa Giêsu xuống mà phó trong tay Đức Mẹ
7. Chôn xác Chúa trong mồ đá.
 
Đứng dưới chân Thánh giá, Mẹ đau khổ cùng Con dấu yêu. Mẹ nghe được lời trăn trối: “Thưa Bà, đây là con Bà” và với Thánh Gioan:“Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ Gioan đón nhận Mẹ như là Mẹ của mình và chúng ta cũng có Đức Mẹ thật gần gũi hằng lắng nghe lời nguyện cầu của chúng ta cách trìu mến. Vì Đức Mẹ đã trải qua những đau khổ và Mẹ thật gần với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trên Thánh giá nên Mẹ chuyển cầu cho chúng ta trong những đau khổ của cuộc đời.
 
Cuộc đời Mẹ gắn liền với cuộc đời Chúa Giêsu, từ bước đầu nhận lời Thiên Thần Truyền tin. Mẹ đã ngoan ngùy để Chúa sử dụng cuộc đời Mẹ theo Thánh Ý Chúa. Trải qua những bước thăng trầm, Mẹ đón nhận mọi thánh giá trong đời Mẹ với lòng tin yêu, phó thác và lòng mến chân thành. Trên cây Thánh giá Chúa Giêsu chết trong thân xác thì dưới cây Thánh giá, Mẹ cũng chết trong tâm hồn. Nhờ Thánh Giá Chúa Giêsu mà thánh giá đời Mẹ trở nên ý nghĩa hiệp thông và trổ sinh hoa trái thiêng liêng cứu giúp chúng ta. 
 
Qua Mẹ, chúng ta dâng lên Chúa những đau khổ trái ý trong đời với lòng mến yêu phó thác. Nhất là chúng ta đón nhận mọi biến cố xảy đến, hiệp với lễ dâng của Chúa Giêsu trên bàn thờ mỗi ngày, để sống đẹp lòng Chúa và được ơn phần rỗi. Nếu không có lòng tin, lòng cậy và lòng mến như Mẹ, chúng ta không thể đón nhận đau khổ trong đời. Thời gian Covid này cũng làm cho nhiều người thất vọng trước đau khổ và bệnh tật. Mỗi ngày có biết bao tiếng khóc và dòng nước mắt không thể đưa tiễn người thân qua đời. Vẫn biết phận người là bụi tro thì sẽ trở về với bụi tro, nhưng sao lại khó đón nhận cái chết đến thế.
 
Chúa Giêsu đã đón nhận cái chết để đền tội chúng ta. Ngài nhẫn nại chịu đau khổ và thánh hóa nó để nêu gương sáng cho chúng ta. Ngài coi đó như là điều kiện để chúng ta bước theo Ngài: “Ai muốn theo Ta, thì hãy từ bỏ mình, vác Thập giá và theo Ta” (Mt 16, 24). Nếu chúng ta không vui lòng đón nhận khổ giá, làm sao chúng ta bước theo Ngài được. Vì thế, chúng ta không buông xuôi thất vọng như những người không có lòng tin. Trái lại, chúng ta đến gần Đức Mẹ, nhờ lời Mẹ Sầu Bi cầu xin với Chúa, nâng đỡ chúng ta biết thánh hóa đau khổ như Mẹ.
 
Lạy Mẹ, Mẹ đã hiệp thông với những đau khổ của Chúa Giêsu để đem ơn cứu độ đến cho chúng con. Xin cho chúng con đón nhận những trái ý, khổ đau với niềm cậy trông tín thác, để thông phần thánh giá với Chúa Giêsu Con Mẹ. Như Mẹ đã ôm lấy toàn thể nhân loại khi Chúa Giêsu uỷ thác Mẹ cho thánh Gioan, xin Mẹ liên đới, cảm thông và chia sẻ đau khổ với loài người hôm nay, để họ nhận ra “Mọi sự đều sinh ích cho những ai mến yêu Chúa” (Rm 8,28), hầu được ơn phần rỗi. Amen.
 
Sr. Maria Kim Yến