Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 17.03.2023


MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 6, ngày 17-03-2023 (Mc 12, 28b-34)


Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?" Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

SUY NIỆM

Một kinh sư đến với Đức Giêsu và hỏi Người, “Điều răn nào trọng nhất trong các điều răn?” Đức Giêsu trả lời, “Điều răn trọng nhất đó là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa duy nhất! Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa, Chúa của ngươi hết cả tấm lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và hết sức lực của ngươi.” (Mc 12, 28-30)

Bạn không nên ngạc nhiên khi thấy rằng hành động lớn nhất bạn có thể làm trong cuộc sống là yêu Chúa với toàn bộ con người mình. Điều đó là yêu mến Ngài với trọn cả tấm lòng, linh hồn, trí khôn và sức mạnh. Yêu mến Chúa trên hết mọi sự, với tất cả sức mạnh trong khả năng của con người, là mục tiêu mà bạn phải phấn đấu không ngừng trong cuộc sống. Nhưng điều đó chính xác nghĩa là gì? 

Trước tiên, điều răn về lòng yêu Chúa hết cõi lòng này xác định các khía cạnh khác nhau của con người cần phải được dâng cho một tình yêu trọn vẹn dành riêng cho Thiên Chúa. Nói cách khác theo hướng thần học, chúng ta có thể định nghĩa những khía cạnh phong phú của chúng ta là những khía cạnh bao gồm: trí tuệ, ý chí, đam mê, cảm xúc, động lực và ước muốn. Làm thế nào chúng ta yêu mến Chúa với tất cả những điều này?

Chúng ta bắt đầu với tâm trí của mình. Bước đầu tiên trong việc yêu mến Chúa là đến để nhận biết Ngài. Điều này nghĩa là chúng ta phải tìm hiểu, hiểu và tin tưởng vào Chúa và tất cả những gì đã bày tỏ cho chúng ta về Ngài. Chúng ta phải tìm hiểu để thâm nhập sâu vào mầu nhiệm cuộc đời của Người, đặc biệt qua Kinh Thánh và vô số mầu nhiệm đã được bày tỏ qua dòng lịch sử của Giáo Hội.

Thứ hai, khi chúng ta tìm hiểu sâu hơn về Chúa và tất cả những gì Ngài đã mặc khải, chúng ta tự do quyết định tin vào Ngài và sống theo đường lối của Ngài. Đây là sự lựa chọn đầy tự do phải đi cùng với sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa và làm nên một hành động trong niềm tin vào Ngài.

Thứ ba, khi chúng ta đã bắt đầu thấm nhuần mầu nhiệm sự sống của Chúa, đã chọn tin vào Ngài, và tất cả những gì Ngài bày tỏ, chúng ta sẽ thấy cuộc sống của chúng ta thay đổi. Một khía cạnh cụ thể trong đời sống chúng ta sẽ thay đổi là chúng ta sẽ khao khát Chúa; ý muốn của Ngài sẽ trở nên tâm điểm cuộc đời của chúng ta, chúng ta sẽ muốn tìm kiếm Ngài hơn nữa, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui trong việc bước theo Ngài. Và chúng ta sẽ khám phá rằng tất cả sức mạnh của linh hồn con người sẽ từ từ tiêu hao cùng với tình yêu của Ngài và những đường lối Ngài.

Hôm nay chúng ta hãy suy xét đặc biệt khía cạnh đầu tiên của việc yêu mến Chúa. Hãy suy ngẫm xem làm cách nào để ta có thể năng tìm đến Chúa để biết và hiểu Ngài cùng tất cả những gì Ngài đã bày tỏ cho chúng ta. Sự hiểu biết này phải trở nên nền tảng của tình yêu của ta dành cho Chúa với trọn vẹn con người ta. Chúng ta hãy bắt đầu với điều đó và cũng giúp những người khác làm theo. Một cách để thực hiện điều này là hãy bắt đầu học hỏi không ngừng mọi tín lý của Giáo Hội Công Giáo chúng ta.

“Chúng con yêu mến Ngài, lạy Chúa của chúng con; và chúng con muốn yêu Ngài nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Xin ban ơn cho chúng con để chúng con có thể yêu mến Ngài với hết lòng chúng con ao ước, và hết sức chúng con phải làm. Lạy Chúa mến yêu, Người đã yêu mến và bảo vệ chúng con đến cùng, ý nghĩ về Ngài quá đỗi ngọt ngào và luôn ngọt ngào hơn nữa. Hãy đến với chúng con, Lạy Đức Chúa, và cư ngụ nơi trái tim của chúng con. Xin Ngài canh chừng môi miệng, bước đi, hành động của chúng con và chúng con sẽ không phải lo lắng cho linh hồn hay thân xác chúng con. Xin ban cho chúng con tình yêu, sự ngọt ngào nhất nơi mọi món quà, mà không biết đến thù địch. Xin ban cho lòng chúng con tình yêu tinh tuyền, phát sinh bởi tình yêu của Ngài ban cho chúng con, như thế chúng con có thể yêu tha nhân như Ngài yêu chúng con. Ôi tình yêu cao vời của Chúa Cha, từ Ngài tuôn đổ tất cả tình yêu, xin hãy để trái tim của chúng con, trái tim bị băng cứng trong tội lỗi, trong sự lạnh nhạt với Ngài và với tha nhân, được sưởi ấm bởi ngọn lửa tình yêu thiêng liêng này. Nguyện xin Chúa trợ giúp và ban ơn cho chúng con nhờ Con Một yêu dấu của Ngài.” (Kinh nguyện của Anselm, thế kỷ 12).
-----------------
Nhóm Bạn Đường Linh Thao biên dịch.