Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 16.09.2023


MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 7, 16-09-2023 (Lc 6,43-49)
"Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.
"Tại sao anh em gọi Thầy: 'Lạy Chúa! Lạy Chúa!', mà anh em không làm điều Thầy dạy?
"Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành."

SUY NIỆM
Trong đoạn cuối của Bài Giảng Trên Núi theo Tin Mừng Luca, Chúa Giê-su nhắc đến phẩm chất của người môn đệ tốt. Sự tốt lành của mỗi một môn đệ xuất phát từ nội tâm mà không thể cân đo từ những biểu hiện bên ngoài. “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.” (Lc 6,43)

Đồng thời, thường xuyên cư xử đúng mực là dấu hiệu của một tâm hồn tốt lành vì “Xem quả thì biết cây” và “Lòng có đầy, miệng mới nói ra”. Điều chúng ta cần làm là tập trung chăm chút cho đời sống nội tâm. Vì tâm hồn có lành mạnh, thanh thản thì các phần còn lại sẽ thuận theo như thế.

Chúng ta có thể lừa đối người khác nhờ lời nói và cử chỉ của chúng ta, nhưng không thể lừa dối Thiên Chúa. Ngài tường tỏ mọi việc, mọi ý định, ước muốn, và chọn lựa (Tv 139,2). Cách duy nhất để chứng minh bản thân chân thật là cư xử cách thành thật. Ngôn từ hoa mỹ không bao giờ thay thế được những việc làm tốt đẹp. Bản tính của mỗi người được bộc lộ qua từng lựa chọn của bản thân, đặc biệt trong những thời điểm bị thử thách.

Một thước đo khác cho người môn đệ chân chính là cách lắng nghe và thực thi lời Chúa. Lắng nghe bao gồm nghe, hiểu, chấp nhận và dung hòa bản thân vào lời dạy và góc nhìn của thầy Giê-su. Từ đó hành vi của bản thân sẽ diễn ra cách tự nhiên, tự phát và không cần phải cố gắng luyện tập.

Người như thế được ví như người khi xây nhà đã cuốc, đào sâu và đặt nền móng trên đá.  Khi lũ đến, nước dâng lên và ùa vào nhà thì ngôi nhà vẫn đứng vững. Mặt khác ai lắng nghe nhưng không thực hành sẽ giống như người xây nhà ngay trên mặt đất, không nền móng. Khi lũ quét, ngôi nhà liền sụp đổ.

Chúng ta hình dung dụ ngôn này trong bối cảnh của Giáo hội sơ khai, trong thời kì bị bắt bớ, một số người với đức tin được bám rễ sâu đã đứng vững, không khuất phục trước cường quyền và chấp nhập tử vì đạo, trong khi những người khác đã từ bỏ ngay từ những áp lực đầu tiên.

Ngay cả trong thời điểm chúng ta đang sống hiện tại, dù không xảy ra việc bách hại đạo rõ ràng như xưa, thì đời sống đức tin của một người Ki-tô hữu thực sự vẫn đang bị đe doạ rất nhiều. Nếu không có một nền tảng đức tin vững chắc, chúng ta rất dễ dàng bị cuốn theo chủ nghĩa vật chất, hưởng thụ, khoái lạc và chủ nghĩa cá nhân. Với vẻ ngoài hào nhoáng và sức hút đặc biệt khiến nhiều người xung quanh ta say mê, chúng nguy hiểm hơn nhiều so với các cuộc tấn công trực diện vào đức tin của chúng ta, vì chúng đến một cách lặng thầm và chậm rãi, ngấm ngầm len lỏi vào nội tâm và suy nghĩ của ta.

Thực thế, kinh nghiệm không ngừng cho thấy rằng không gì củng cố đức tin của một người vững mạnh cho bằng việc bắt bớ công khai. Hầu hết chúng ta đang sống trong một môi trường nguy hiểm hơn nhiều, một môi trường tuy không có tra tấn và tù đày nhưng lại tồn tại những quảng cáo, phương tiện truyền thông thổi phồng hứa hẹn những khoái lạc và hạnh phúc vô biên, nơi mà thông điệp Tin Mừng bị phớt lờ hoặc bị xem như lỗi thời, không phù hợp. Vì thế chúng ta cần một nền tảng đức tin thật sự vững chắc để sống trong một thế giới như vậy.

Phản tỉnh: Bạn đã từng gian lận trong thi cử hay trong việc đóng thuế chưa? Bạn có nói dối, lấp liếm hay che dấu khi việc phơi bày sự thật khiến bạn chịu thiệt thòi, xấu hổ? Một tín hữu đích thực thì chân thật và đáng tin trước nhan thánh Chúa, trước bản thân và tha nhân. Vậy cuộc đời bạn đang được xây trên nền móng nào?

Lạy Chúa Giê-su, Ngài là nền tảng vững chắc, là nguồn sống và nguồn sức mạnh cho chúng con. Xin cho con sự khôn ngoan, lòng can đảm để sống đúng sự thật của Ngài và khước từ con đường gian dối. Ước chi con là người biết thực thi lời Chúa chứ không chỉ biết nghe ngoài tai mà thôi.
----//----//-----
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: 
https://livingspace.sacredspace.ie/o2237g/
https://www.dailyscripture.net/daily-meditation/?ds_year=2020&date=sep12


In our final reading from Luke’s version of the Sermon on the Plain, Jesus speaks of the qualities of a genuine disciple. The goodness of every disciple comes from within and is not to be measured merely by his external behaviour. A really healthy tree cannot produce bad fruit; nor can an unhealthy tree produce genuinely good fruit.

At the same time, consistently good behaviour is a sign of a healthy interior. “Every tree can be told by its own fruit” and “A man’s words flow out of what fills his heart”. We need to focus our energies on our interior spirit. If that is good, the rest will take care of itself.

Another measure of the good disciple is how he listens and acts on the words of his Master. To “listen” includes hearing, understanding, accepting, and assimilating into one’s self the Master’s teaching and vision. The behaviour then follows naturally, spontaneously and, to a large extent, effortlessly.

Such a person is compared to a man who has built his house on a strong foundation. When floods came, the house stood firm. On the other hand, the one who listens but does not take in and so does not act on what he has heard is like a man who built his house on a poor foundation. When the floods came, it collapsed.

This parable needs to be read in the context of the early Church where, in time of persecution, some stood firm because their faith was deeply rooted, while others fell away at the first sign of pressure.

Even if there is no overt persecution of the Christian faith where we live, we live in times which are very threatening to a genuine Christ-centred life. Without a sure foundation, it is very easy to be enticed away to a life of materialism, consumerism, hedonism, and individualism. Because of their superficial attractiveness and their being indulged in by so many around us, these things are often far more insidious than outright attacks on our faith.

In fact, experience shows again and again that nothing strengthens people’s faith more than open persecution. Most of us live in a much more dangerous environment, an environment not of torture and imprisonment but of advertising and media hype promising untold happiness and pleasure, where the vision of the Gospel is ignored or seen as irrelevant. We need to have very sure foundations to live in such a world.

Jesus prefaced his story with a warning: We may fool other people with our speech and gestures, but God cannot be deceived. He sees the heart as it truly is - with its motives, intentions, desires, and choices (Psalm 139:2). There is only one way in which a person's sincerity can be proved, and that is by one's practice. Fine words can never replace good deeds. Our character is revealed in the choices we make, especially when we are tested. Do you cheat on an exam or on your income taxes, especially when it will cost you? Do you lie, or cover-up, when disclosing the truth will cause you injury or embarrassment? A true person is honest and reliable before God, themselves, and their neighbor. Their word can be counted on. What foundation is your life built upon?

Lord Jesus, you are the sure foundation and source of life and strength for us. Give me wisdom and strength to live according to your truth and to reject every false way. May I be a doer of your word and not a hearer only.