5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXIV TN


20/09/23 THỨ TƯ TUẦN 24 TN
Th. An-rê Kim và Phao-lô Chung và các bạn tử đạo
Lc 7,31-35
ĐÂU CHỈ LÀ CHUYỆN TRẺ CON

“Tôi phải ví thế hệ với ai? Họ giống ai? Họ giống lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc than.” (Lc 7,31-32)

Suy niệm: Trò chơi của đám trẻ nơi phố chợ ‘trẻ con’ thật đó, nhưng nó lại phản ảnh được thói tật đã trở thành thâm căn cố đế nơi tâm thức con người ta. Đó là bệnh “đạo diễn”: muốn biến mọi người khác thành con rối dưới sự điều khiển của mình. Và còn tệ hại hơn, con người còn muốn đạo diễn cả Thiên Chúa nữa. Và khi sự việc không diễn ra như lòng họ mong muốn, những “nhà đạo diễn” tự xưng ấy qui kết rằng tại người khác, tại Thiên Chúa đã không ‘diễn’ theo đúng ‘kịch bản’ của họ. Và đó cũng là lý do tại sao họ chưa ăn năn sám hối, tại sao họ chưa lãnh nhận được sứ điệp của Chúa.

Mời Bạn: Có hai thái độ sống đối nghịch nhau: - thái độ của lũ trẻ con: muốn bắt ép cả Thiên Chúa phải làm theo ý muốn của chúng; - và thái độ của người con: sẵn sàng tìm kiếm và vâng phục ý muốn của Chúa Cha như Chúa Giê-su đã thực hiện. Bạn chọn thái độ nào?

Chia sẻ: Xem lại cách sống của bạn, hay nhóm của bạn. Xét xem bạn hay nhóm của bạn đang sống trong thái độ nào. Bạn hay nhóm của bạn hãy chọn  một thái độ sống và thể hiện thái độ đó bằng một việc làm cụ thể.

Sống Lời Chúa: Mỗi khi bắt đầu một ngày mới, bạn hãy nói lên với Chúa quyết chọn cơ bản của mình: vâng phục ý Chúa Cha như một người con thảo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Người Con đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng, xin ở với con luôn mãi và giúp con trong mọi giây phút của cuộc sống đều biết thưa với Chúa Cha: “Xin cho ý Cha thể hiện, dưới đất cũng như trên trời”. Amen.