5 Phút Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XXIV TN


22/09/23 THỨ SÁU TUẦN 24 TN
Lc 8,1-3
TIỀN CỦA VÀ TRUYỀN GIÁO

Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ. (Lc 8,3)

Suy niệm: Từ thời Chúa Giê-su, việc dâng cúng của cải vật chất giúp Ngài và các môn đệ trong khi thi hành việc truyền giáo đã được đề cập đến. Ta nhận ra giá trị của lòng hảo tâm, việc quảng đại hiến tặng, đóng vai trò tích cực trong việc loan báo Tin Mừng cho mọi thời và mọi nơi. Tuy nhiên, phải hết sức khôn ngoan cẩn trọng kẻo tiền của làm cho những việc thánh thiêng mất đi ý nghĩa đích thực của nó. Tiền của chỉ hỗ trợ chứ không thay thế cốt lõi của việc loan báo Tin Mừng. Chúa đã từng cảnh báo người giàu khó vào Nước Trời, khó hơn lạc chui qua lỗ kim đó sao! Ta cảm kích, ghi nhận sự quảng đại của quí bà được Tin mừng ghi lại; mong ước luôn có được những người thiện chí như thế giúp cho công cuộc truyền giáo hiện nay.

Mời Bạn: Tiền bạc là phương tiện cần thiết cho các sinh hoạt hằng ngày của cuộc sống. Ta không thể sống mà không có tiền. Thế nhưng, đừng để việc kiếm tiền, tiêu xài, mua sắm, xao lãng sứ mạng loan báo Tin Mừng của người Ki-tô hữu. Trái lại, bạn hãy dùng tiền của đầu tư cho ngân hàng Nước Trời, mua lấy Nước Trời, chứ đừng bán Nước Trời để chạy theo tiền của.

Sống Lời Chúa: Tập sống Điều răn Thứ năm của Hội Thánh: “Góp công, góp của xây dựng Hội Thánh tùy theo khả năng mình.” Tiết kiệm một số tiền cố định hằng tháng cho việc đóng góp này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, các bà đạo đức ngày ấy đã cụ thể hóa tấm lòng yêu mến Chúa bằng việc đi theo, trợ giúp tài chánh cho Chúa và các môn đệ. Xin Chúa cũng mở rộng tấm lòng những người tín hữu hôm nay, ngõ hầu họ quảng đại, tích cực đóng góp cho công cuộc truyền giáo được tiến triển tốt đẹp. Amen.