5 Phút Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XIV TN


08/07/22 THỨ SÁU TUẦN 14 TN
Mt 10,16-23
THẾ QUÂN BÌNH CỦA MÔN ĐỆ


 
“Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ  như bồ câu.” (Mt 10,16)
 
Suy niệm: “Không một người nào được gọi là mạnh, nếu không có nơi mình những điều trái ngược rõ nét nhất.” Có thể hội tụ và quân bình nơi bản thân những điều trái ngược quả không dễ dàng chút nào! Tuy nhiên, đấy lại là tố chất Đức Giê-su mong đợi nơi các môn đệ: vừa khôn như con rắn, vừa đơn sơ tựa bồ câu. Bởi vì thế lực các ông phải đối đầu trên con đường sứ mạng là sói dữ, là gian dối, cạm bẫy của ma quỷ. Sẽ khó khăn cho môn đệ nào không biết kết hợp sự dịu hiền bên ngoài và tính mạnh mẽ, kiên định bên trong. Khôn như rắn mà không đơn sơ tựa bồ câu thì thiếu hăng say, hèn nhát và ích kỷ. Đơn sơ như bồ câu mà không khôn như rắn sẽ dễ vỡ vụn trước bạo lực của sói dữ. Do đó, lý tưởng của người môn đệ là sống quân bình, kết hợp cả hai tố chất ấy.
 
Mời Bạn: Kinh nghiệm bản thân cho thấy rằng hễ ai thiên về điều này sẽ khiếm khuyết điều kia. Người khiêm nhường sẽ không đề cao mình,  trái lại, người đề cao mình khó mà khiêm nhường, là một ví dụ minh họa. Muốn trở nên môn đệ hoàn hảo, bạn được mời gọi sống sự hài hòa, quân bình giữa những điều trái ngược, giữa điều muốn làm với không muốn làm. Đó là lý tưởng sống Đức Giê-su đề ra cho bạn đó! 
 
Sống Lời Chúa: Tôi tập sống tố chất người môn đệ qua việc đón nhận cách tích cực những trái ý trong ngày. 
 
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng công minh nhưng đầy tình thương. Xin ban cho con một tâm hồn đơn sơ và khôn ngoan, để con vừa hiền lành, nhưng cũng vừa mạnh mẽ loan Tin Mừng cho thế gian đầy hiểm nguy, thách đố và giả dối này. Amen.