5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần I TN


13/01/22 THỨ NĂM TUẦN 1 TN
Th. Hi-la-ri-ô, giám mục, tiến sĩ HT
Mc 1,40-45
CHÚA MUỐN TÔI ĐƯỢC SẠCH


 
Khi ấy có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giê-su, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch!” Lập tức bệnh phong biến khỏi anh ta và anh ta được sạch. (Mc 1,40-42)
 
Suy niệm: Luật Môsê qui định người bị bệnh phong cùi phải mặc áo rách, để đầu trần, che râu, và gặp ai cũng phải la lớn: “Ô nhiễm, ô nhiễm!” để cho kẻ qua người lại đừng tới gần, kẻo bị dơ bẩn theo (x. Lv 13,45). Tuy nhiên, người phong cùi trong Tin Mừng hôm nay lại không tuân thủ như thế. Anh ta đã đến gần Chúa Giê-su, quì xuống và van xin Người chữa lành cho. Chúa Giê-su cũng không làm theo thói thường, tránh xa anh vì sợ dơ bẩn. Trái lại, Ngài đã “giơ tay đụng vào anh ta” và anh nên sạch.
 
Mời Bạn: Người ta sợ đụng vào người phong cùi vì sợ lây nhiễm bệnh tật và nên ô uế. Tuy nhiên, Chúa Giê-su đã hành động ngược lại. Ngài đụng vào để cho người cùi nên sạch. Một tâm hồn tội lỗi cũng giống như người bị cùi. Cho dầu có đen tối hoặc xấu xa thế nào đi chăng nữa, nếu để cho Chúa Giê-su chạm vào, nó cũng sẽ được nên sạch giống như trường hợp của người phong cùi trong Tin Mừng hôm nay.
Chia sẻ: Bạn nghĩ, Chúa Giê-su có thể chạm vào tâm hồn bạn bằng cách nào? 
 
Sống Lời Chúa: Để được chữa lành, trước hết phải chạy đến với Chúa gặp gỡ Ngài. Hằng ngày bạn dành thời gian cầu nguyện để gặp gỡ Chúa.
 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, mỗi khi phạm tội tâm hồn con trở nên ô uế. Xin giúp con đủ can đảm chạy đến với Ngài để được thanh tẩy và để tâm hồn con được xứng đáng là đền thờ cho Ngài ngự.