5 Phút Lời Chúa - Thứ Bảy - 15. 01. 2022


15/01/22 THỨ BẢY TUẦN 1 TN
Mc 2,13-17
TỪ BỎ


 
“Ông đứng dậy đi theo Người.” (Mc 2,13)
 
Suy niệm: Muốn được cái gì thì phải từ bỏ một cái gì đó. Điều đó đã trở thành quy luật của cuộc sống. Thế nhưng từ bỏ bao giờ đau đớn và không nhiều người dám làm điều đó. Vì từ bỏ đòi hỏi nhiều nỗ lực, hy sinh, kèm theo đó là sự dũng cảm và liều lĩnh. Ông Lê-vi sẽ không thể từ bỏ công việc thu thuế béo bở, hái ra tiền và đi theo Đức Giê-su, nếu ông không dũng cảm và liều lĩnh: dũng cảm bỏ lại tiền bạc, danh vọng, địa vị; dũng cảm bỏ lại những gì là quen thuộc và dễ dàng; liều lĩnh để dấn bước đi theo một người “không có nơi gối đầu.” Hẳn là ông đã tự hỏi; rồi mai ngày sẽ ra sao, đi theo Giê-su, đời mình sẽ đi về đâu? Nhưng ông vẫn can đảm từ bỏ mọi sự mà theo Đức Giê-su, bởi vì những điều ông từ bỏ chẳng đáng gì so với điều ông được. Với Đức Giê-su, ông thấy rằng mình được đón nhận, được tha thứ. Nơi Đức Giê-su, ông không còn thấy mình cô đơn, lạc lõng; ông không còn thấy mình lẻ loi, mặc cảm, hay yếm thế. Nơi Đức Giê-su, ông thấy mình được yêu thương. Và thế là ông theo Chúa.
 
Mời Bạn: Thiên Chúa không chờ cho chúng ta trở nên tốt lành để làm bạn với chúng ta. Thiên Chúa không quay lưng đi vì chúng ta tội lỗi. Chúng ta hãy can đảm đứng lên, vứt bỏ lại sau lưng những lỗi lầm, để bước theo Chúa.
 
Sống Lời Chúa: Quyết tâm từ bỏ một tính hư tật xấu để xứng đáng là môn đệ của Chúa.
 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con biết rằng tội lỗi con làm cho Chúa phải buồn lòng. Nhưng con không đủ can đảm để từ bỏ. Xin ban ơn cho con để con cảm nghiệm được tình yêu tha thức của Chúa dành cho con. Nhờ đó, con có can đảm và quyết tâm chừa bỏ tội lỗi mà xứng đáng bước theo Chúa. Amen.