5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XXV TN


26/09/23 THỨ BA TUẦN 25 TN
Th. Cốt-ma và Đa-mi-a-nô, tử đạo
Lc 8,19-21
MANG HỌ GIÊ-SU

Đức Giê.su đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21)

Suy niệm: Đọc thoáng qua, ta cảm tưởng như Đức Giê-su hơi “lơ là,” chưa quan tâm đến mẹ mình đủ. Thực ra, đây là cách Ngài đề cao Đức Mẹ, một người luôn lắng nghe và làm theo Lời Chúa dạy (x. Lc 1,38.45; 2,19.52). Đức Ma-ri-a hai lần là mẹ Đức Giê-su: một lần sinh con về phương diện thể lý; lần khác là người mẹ luôn lắng nghe, ghi nhớ và thi hành Lời Chúa. Đức Giê-su cho thấy trong đại gia đình thiêng liêng mới, tình thân nghĩa họ hàng không còn giới hạn trong tương quan máu mủ ruột thịt hay chủng tộc, nhưng mở rộng đến tất cả những ai nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. Họ trở thành người thân của Ngài, cùng mang họ “Giê-su,” sống theo châm ngôn của Ngài: ‘lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy’ (Ga 4,34). Họ xứng đáng được gọi là Giê-su hữu, nghĩa là người thuộc về Chúa Giê-su.

Mời Bạn: Chúng ta hẳn phải tự hào, hạnh phúc khi được làm con cái Chúa, người nghĩa thiết của Đức Ki-tô. Tuy nhiên, mang họ Giê-su đồng nghĩa với bổn phận làm sáng danh Thiên Chúa bằng việc sống hiếu thảo với Người. Sự hiếu thảo ấy được cụ thể hóa bằng chính lối sống mang đậm chất Tin Mừng. Hãy tập Tin Mừng hóa lối nghĩ, lối sống của mình, bạn nhé!

Sống Lời Chúa: Tâm niệm Lời Chúa luôn là kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa mơ ước  nhân loại trở thành anh chị em một nhà, con một cha. Xin cho chúng con luôn ghi nhớ Lời Chúa, sống theo thánh ý Chúa. Nhờ đó, mỗi người chúng con làm rạng danh dòng họ “Giê-su,” theo mẫu gương Đức Ma-ri-a, Mẹ Chúa. Amen.