5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XX TN


16/08/22 THỨ BA TUẦN 20 TN
Th. Tê-pha-nô Hung-ga-ry
Mt 19,23-30
CHUYỆN CHÀNG THANH NIÊN GIÀU CÓChúa Giê-su nói: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên đàng.” (Mt 19,24)

Suy niệm: Lạc đà là loài động vật to lớn dềnh dàng nhất trong sa mạc mà người Do thái thường thấy. Đã vậy, nó càng thêm cồng kềnh vì đủ thứ hàng hoá người ta chất lên lưng nó. Thế nên thật là chuyện không tưởng khi nhét một khối lượng đồ sộ như thế chui qua lỗ kim, cho dù đó là lỗ xỏ chỉ của cây kim hay cánh cổng thành bé xíu mang tên “Lỗ Kim” mà một người đi không cũng phải vất vả mới chui lọt. Sánh vi như thế để thấy người giàu vào Nước Thiên Đàng còn khó hơn chuyện viễn tuởng nữa. Tại sao vậy? Thưa vì những của cải cồng kềnh của dễ khiến cho: - Ỷ lại vào của cải thay vì sống tín thác vào Chúa.
- Bị ràng buộc vào thế gian này, khó hướng tới những gì là vĩnh cửu mai sau. 
- Ích kỷ, khó đáp ứng những đòi hỏi của Tin Mừng.

Mời Bạn: Mối nguy hiểm do của cải quả là rõ ràng. Nhưng Chúa không nói người giàu không thể mà chỉ nói khó vào Nước Thiên Đàng. Vả lại “đối với Chúa không gì là không thể”. Thật vậy, ngay trong Tin Mừng, đã có rất nhiều người giàu có mà vẫn được cứu độ, như: ông Gia-kêu, ông Ni-cô-đê-mô, gia đình ông bà Dê-bê-đê, chị em Mác-ta và biết bao người khác. Họ là những người dù có nhiều của cải nhưng đã sống tinh thần khó nghèo của Tám Mối Phúc Thật, như thế, họ vẫn là những người người khó trước mặt Thiên Chúa.

Chia sẻ: Tìm hiểu nghệ thuật sống nghèo của những nhân chứng nêu trên.

Sống Lời Chúa: Nhịn bớt một số chi tiêu không thật sự cần thiết để giúp đỡ người nghèo.

Cầu nguyện: Đọc kinh Phúc Thật Tám Mối.