5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XIV TN


05/07/22 THỨ BA TUẦN 14 TN
Th. An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a, linh mục
Mt 9,32-38
THƯƠNG CHIÊN BƠ VƠ


 
Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Mt 9,36-38)
 
Suy niệm: Đàn chiên bơ vơ không có người chăn có nguy cơ trở thành bầy chiên hoang, và cái kết là tan tác vì gặp phải sói dữ, kẻ trộm săn bắt. Cũng vậy, lúa đã chín mà không có người gặt thì lúa đó sẽ bị mưa gió bão tố vùi dập, và rồi nó cũng trở thành một đám lúa hoang tàn. Làm sao Chúa không động lòng thương xót khi nhìn cảnh bầy chiên tan tác và đám ruộng hoang phế như vậy được. Phải mất bao nhiêu công sức chăm bón thì người nông dân mới trồng được một ruộng lúa và chờ đến ngày nó chín vàng để thu hoạch. Cũng vậy, gầy dựng được một đàn chiên cũng là một quá trình đầy khó khăn vất vả. Thành quả đã gần đạt được, chỉ còn thiếu người chăn và thợ gặt mà thôi. Đứng trước hoàn cảnh đó, các môn đệ của Chúa phải có hành động cụ thể
 
Mời Bạn: Chúa muốn các môn đệ và mỗi người chúng ta cộng tác với Ngài bằng cách “cầu xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Cánh đồng truyền giáo hiện nay vẫn còn rất bao la bát ngát. Chúng ta hãy khích lệ và cầu nguyện cho có nhiều ki-tô hữu sẵn sàng quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa để trở thành những tay thợ gặt nhiệt thành.
 
Sống Lời Chúa: Tôi luôn ý thức rằng sứ mạng loan báo Tin Mừng là bổn phận và trách nhiệm của mọi Ki-tô hữu.
 
Cầu nguyện: Hát: “Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán: Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Xin Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành, Nước Chúa rộng lan khắp nơi”.