29.07.2021 - Thánh nữ Matta


29.07.2021 - Thánh nữ Matta
Ga 11,19-27
NIỀM TIN VÀO CHÚA“Con tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa.” (Ga 11,27)

 
Chúa thương gia đình Matta, Maria và Lazarô một cách đặc biệt. Mỗi khi Chúa có dịp lên Giêrusalem Chúa hay ghé thăm gia đình Betania này. Tình thương của Chúa được biểu lộ rõ nét khi Chúa nghe tin Lazarô chết, Chúa đã xúc động và khi đứng trước mộ Lazarô, Chúa đã bật khóc.

Lời của Matta thật xác tín vào Chúa Giê-su: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy." Dù nói như thế nhưng Matta không dám nghĩ là em chị sẽ sống lại ngay lúc đó. Chị biết em chị sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết thôi.

Matta tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian. Chị tin Ngài là sự sống lại và là sự sống. Chính cuộc đối thoại của Matta với Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rõ niềm tin của Matta vào quyền năng của Chúa và Chúa đã cho Lazarô sống lại từ cõi chết, dù đã chôn bốn ngày nặng mùi rồi. Liệu chúng ta có mạnh tin để xác tín như Chị giữa những thử thách hôm nay không?

Khi nhắc đến Matta, chúng ta cũng thường nghĩ ngay đến Chị là một người phục vụ nấu ăn đãi Chúa Giêsu và các môn đệ sau những lần ghé thăm nhà Chị. Sự lo lắng của Chị là chính đáng và cần thiết. Tuy nhiên chúng ta cũng dành thời gian để ngồi bên chân Chúa như cô Maria để lắng nghe Lời Ngài. Mừng lễ thánh nữ Matta hôm nay, chúng ta nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của thánh Matta, cho chúng ta noi gương thánh nữ, luôn ân cần tiếp đón và phục vụ Chúa với lòng yêu mến chân thành và lắng nghe lời Chúa để sống đẹp lòng Ngài.

Lạy Chúa, giữa những thử thách của dịch bệnh hôm nay, xin cho chúng con noi gương thánh nữ Matta, sống đức tin một cách mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn hiện tại và dành giờ thinh lặng nguyện cầu bên Chúa để cầu nguyện cho mọi người đang đối diện với thách đố hôm nay. Amen.

Sr. Maria Kim Yến