Suy niệm Tin Mừng CN Chúa Ba Ngôi - Năm B (Mt 28, 16-20) - Lm. Minh Anh, TGP. Huế


LỄ BA NGÔI NĂM B - HÀNH TRÌNH ĐI VÀO TÌNH YÊU
“Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần”.

 
‘I love you’, ba trong số những từ ngữ đơn giản nhất, diễn tả sự bí ẩn vô tận trong các quan hệ yêu thương giữa những con người. Tương tự như thế, “Thiên Chúa là Tình Yêu”, ba cụm từ đơn giản này lại mở ra những chân trời mầu nhiệm vô cùng của Thiên Chúa, diễn tả tình yêu thẳm sâu giữa các Ngôi Vị Thiên Chúa và tình yêu ngàn đời của Ngài đối với con người. Vì thế, khi chiêm ngắm, yêu mến và sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta bắt đầu một ‘hành trình đi vào tình yêu’.

Kính thưa Anh Chị em,
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói, “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần”. Điều này có ý nghĩa trước tiên là, trong Chúa Kitô, cùng các môn đệ, chúng ta được sai đi để ‘giảng dạy’ một “Thiên Chúa là Tình Yêu” trong Ba Ngôi, và tình yêu đó là bản tính cốt lõi của Ngài, “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Người Con ấy, thì được sống đời đời”. Vì nếu Thiên Chúa chỉ có một mình từ muôn thuở, thì Ngài không thể là tình yêu; nhưng ở đây, Ngài thực sự là tình yêu, một tình yêu trao ban hỗ tương giữa các Ngôi Vị và tình yêu đó được chia sẻ cho con người, ban cho nó sự sống thần linh, để nó bị cuốn vào bí ẩn của tình yêu Ngài. Chúng ta được sai đi để mời gọi mọi người hiểu biết và sống mầu nhiệm “Thiên Chúa là Tình Yêu” này, mời gọi họ bắt đầu một ‘hành trình đi vào tình yêu’, để muôn người được hưởng phúc như Thánh Vịnh đáp ca hôm nay biểu lộ, “Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình!”.

Nói rằng, Thiên Chúa có Ba Ngôi, thì đây không phải là một khái niệm toán học, như thể một ngày kia ở chốn thiên đàng, chúng ta sẽ đếm ‘số người’ của Thiên Chúa. Nhưng mầu nhiệm này có ý nói đến một tình yêu hoàn toàn dành cho nhau một cách tràn ngập; tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con tràn ngập trong Chúa Thánh Thần, và tình yêu đó lại trào tràn cho con người, “Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước” là thế! Khi cha mẹ có con cái, họ trải nghiệm được rằng, tình yêu vượt quá hai người, vượt quá lứa đôi. Tình yêu ‘trở thành Ba Ngôi’ khi sự hỗ tương của nó được mở ra đối với những người khác; vì nếu không như thế, tình yêu sẽ trở nên hướng nội, ích kỷ, quy ngã và tự yêu mình. Vì vậy, học thuyết về Chúa Ba Ngôi không phải là toán học của một điều gì trừu tượng trên trời, nhưng là một bài học thực tế nhất trần gian, bài học tình yêu, một tình yêu quảng đại trổ sinh hoa trái.

K. Chesterton chia sẻ, “Ngày kia, một phụ nữ mà tôi biết đã chọn một cuốn sách dễ hiểu nhất của một tác giả chuyên viết về các chủ đề thánh Tôma Aquinô thường viết; cuốn sách có một tiêu đề khá đơn sơ, “Sự Đơn Giản của Thiên Chúa”. Cô hy vọng sẽ gặp nhiều điều thú vị. Thế nhưng, gặp lại cô, cô để cuốn sách xuống, thở dài và nói, ‘Chà, nếu đó là sự đơn giản của Thiên Chúa, tôi tự hỏi, vậy thì sự phức tạp của Ngài sẽ như thế nào!’”. Phải, Thiên Chúa Ba Ngôi, là giáo lý căn bản về sự đơn giản của Thiên Chúa cũng như sự đơn giản của tình yêu; thế nhưng, chỉ những ai bắt đầu một ‘hành trình đi vào tình yêu’, người ấy mới có khả năng hiểu được Ngài. Đó cũng là lý do mầu nhiệm cao cả nhất này không được mừng kính ngay từ đầu của năm phụng vụ; Mẹ Hội Thánh khôn ngoan, chuẩn bị cho con cái hiểu và sống các mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa trước; từ Nhập Thể, Cứu Chuộc, Phục Sinh, Thăng Thiên, Hiện Xuống rồi mới đến mầu nhiệm Ba Ngôi. Đó là lối sư phạm của một ‘hành trình đi vào tình yêu’. Chúng ta không chỉ được mời gọi nhưng còn được lôi kéo đến với mầu nhiệm này. Chúa Giêsu lôi kéo chúng ta đến với Chúa Cha; Chúa Thánh Thần lôi kéo, dẫn chúng ta đến với Chúa Con, nhắc chúng ta về tất cả những gì Chúa Giêsu dạy. Thánh Phaolô, trong bài đọc thứ hai hôm nay cho biết, Thánh Thần dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu, nhờ đó, chúng ta có cùng một mối quan hệ với Chúa Cha qua Chúa Giêsu, khiến chúng ta có thể kêu lên, ‘Abba, Cha ơi!’.

Anh Chị em,
Nếu Thiên Chúa là một cộng đồng hiệp thông của tình yêu, và chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, thì nhiệm vụ và ơn gọi của chúng ta, là tạo ra những cộng đồng tình yêu phản ánh cộng đồng tình yêu của Thiên Chúa. Trước hết là gia đình, cộng đoàn; dẫu còn nhiều thiếu sót, nhưng gia đình, cộng đoàn của chúng ta vẫn có tiềm năng trở thành một hiệp thông của tình yêu, phản ánh và biểu lộ một tình yêu ở trong Thiên Chúa; cũng thế, Hội Thánh được kêu gọi trở thành một cộng đồng yêu thương. Với sự trợ giúp của Thánh Thần, chúng ta tiếp tục cố gắng thực hiện ơn gọi đó.

Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Ba Ngôi Chí Thánh, mẫu mực về tình yêu, tri thức và đời sống của một cộng đồng đích thực. Xin cho con dám sống cho lý tưởng cao đẹp, hoàn hảo mà Chúa đã đặt ra trước thế giới, bất kể sự chán nản do tội lỗi và sự không hoàn hảo của con. Chớ gì mỗi ngày sống của con cũng là một ‘hành trình đi vào tình yêu!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)