Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 24 Thường Niên - năm B (Video)Suy niệm: Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
Giọng đọc:  Sr. M. Anna Ngọc Uyên

Ngày nay, việc vác Thập Giá như thế không dễ, vì theo Đức Thánh Cha, đang có một thứ "văn hóa" rất phổ biến và làm các bạn trẻ sợ dấn bước vào con đường Chúa đã đi. Đó là "văn hóa của sự phù du" vốn chỉ coi những gì dễ chịu hoặc xinh đẹp mới có giá trị, và muốn ta tin rằng phải xa lánh thập giá mới được hạnh phúc. Thực ra việc đó chỉ có khả năng dẫn ta đến một thành công nhất thời, một nghề tạm bợ, một tính tách biệt khỏi mọi ý thức trách nhiệm, một cuộc sống tập trung vào việc khẳng định mình và coi thường kẻ khác. Đó chỉ là con đường của sự chết. Lạy Chúa, Chúa đã dùng Thập giá mà cứu chuộc thiên hạ, Xin thương xót chúng con. Amen.