Chúa Nhật XXXIV TN C - Vua Tình Yêu


Chúa Nhật XXXIV TN C - Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
Lc 23,35-43
Vua Tình YêuRồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23,42-43)

Hôm nay Giáo Hội hân hoan mừng lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ. Ngài là Vua trên các vua nhưng không phải là một vị vua oai phong quyền lực như các vua chúa trần gian. Đã có lần Ngài từ chối việc dân chúng muốn phong Ngài lên làm vua vì cái nhìn trần tục của họ. Sau phép lạ bánh hoá nhiều, dân chúng muốn tôn Ngài lên làm vua Ngài nhưng Ngài đã lánh đi: “Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.” (Ga 6,15) Họ muốn ngài làm vua để họ được no nê hay giải thoát họ khỏi ách thống trị của đế quốc Rôma. Tuy nhiên, Ngài đã để dân chúng tung hô Ngài như là vua Israel khi Ngài ngồi trên lưng lừa tiến vào thành Giêrusalem: “Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi: Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ.” (Dcr 9,9) Ngài cũng công nhận Ngài là Vua khi Philatô hỏi: “Ông là vua dân Do-thái sao?” Ngài trả lời: “Đúng như ngài nói đó.” (Mc 15,2) 

Ngài là Vua Tình yêu và Vương quốc của Ngài không thuộc về thế gian này. Ngài là một vị Vua bị đóng đinh trên thập giá, không có quyền lực theo kiểu trần thế. Vì yêu thương, Ngài muốn cứu nhân loại khỏi quyền lực của Satan bằng con đường của tình yêu. Vị Vua Tình yêu đã dạy chúng ta theo đường lối Ngài: “Vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Nhưng anh em thì không phải như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ.” (Lc 22,25-26) Vì thế, Ngài là vị Vua yêu thương, khiêm nhường, phục vụ hơn là dùng uy quyền để thống trị người khác. Ngài rao giảng, chữa lành và hy sinh chính mình để làm giá chuộc muôn người. Ngài đồng hoá mình với những kẻ bé mọn: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40)

Ngài là Vua Tình yêu vì Ngài gần gũi và yêu thương chúng ta. Ngài là “Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,23) để đồng hành trợ giúp chúng ta trong cuộc sống. Nhiều người chưa nhận ra Chúa trong thân phận con người vì họ biết rõ Chúa Giêsu sinh ra trong một gia đình ở Nadaret, là Con bác thợ mộc Giuse và Bà Maria. Thế nên, dù chứng kiến nhiều phép lạ Ngài làm như chữa lành bệnh tật, trừ quỷ… họ coi như Ngài nhờ tướng quỷ: “Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.” (Mc 3,22) Chúa thật sự “hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29) khi Ngài vô tội mà họ kết án Ngài cùng với hai tên tử tội. Thay vì lên tiếng thanh minh cho sự vô tội của mình, Chúa Giêsu đón nhận Thập giá với tình yêu thương, tha thứ để đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Sống trong vương quốc của Vua Tình yêu, chúng ta được Ngài yêu thương và “yêu cho đến cùng” (Ga 13,1), để chúng ta cũng yêu thương người khác như Ngài đã yêu. Thánh Gioan viết: “Còn chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.” (1Ga 4,16) 

Liệu chúng ta có yêu thương, khiêm tốn phục vụ mọi người cách quảng đại, tôn trọng và kín đáo không? Chúng ta có giúp đỡ những người bé mọn thấp kém đang cần đến chúng ta không? Lời Chúa thôi thúc chúng ta sống quảng đại cho đi và Chúa vẫn đến với chúng ta qua những con người đau khổ về vật chất cũng như tinh thần. Chúa muốn chúng ta là những cánh tay nối dài của Ngài để thực thi bác ái yêu thương những người bất hạnh. Chúa cần chúng ta khiêm tốn chia sẻ những nghĩa cử yêu thương, chăm sóc Ngài nơi những con người già yếu, bệnh tật; nở nụ cười với người khó ưa bên cạnh mình. Đó là chúng ta đem niềm vui và bình an của Chúa đến cho họ. Để là cánh tay nối dài của Vua tình yêu, chúng ta cần gắn kết với Ngài, học nơi Ngài cách giảng dạy, yêu thương, phục vụ vô vị lợi. Nhất là chúng ta tôn thờ Chúa trên hết mọi sự, can đảm chọn Chúa và những giá trị vĩnh cửu hơn là những danh lợi thú chóng qua ở đời này. 

Chúa Giêsu Kitô là Vua Tình yêu, là vị mục tử nhân lành thương yêu chăm sóc đoàn chiên: “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10,10). Trong bài đọc một cũng phát hoạ hình ảnh Chúa là mục tử tốt lành: “Chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm. Như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày nó ở giữa đàn chiên bị tản mác thế nào, thì Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy.” (Ed 34, 11-12). Chính Chúa sẽ đưa những con chiên bị tản mác khắp nơi về, tập hợp chúng lại từ các nước và đưa chúng vào đồng cỏ xanh tươi. Ngài quan tâm đến từng con chiên để chúng được chăn dắt trong sự chăm sóc tận tình yêu thương: “Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.” (Ed 34, 16). 

Lạy Chúa Giêsu Kitô là Vua tình yêu, “là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình” (Is 9, 5-6). Chúng con nhận ra tình yêu Chúa dành cho chúng con và muốn đáp lại tình yêu đó. Xin cho chúng con sẵn lòng phục vụ mọi người như Chúa “Đấng đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45). Xin cho chúng con nhận ra Chúa nơi những người thấp bé, nghèo hèn để phục vụ yêu thương họ như Chúa mong muốn. Xin cho chúng con biết hy sinh chính mình, thời gian, sức khoẻ, khả năng… để đem lại niềm vui cho họ, nhất là những người đau yếu, bệnh tật, bất hạnh. Chúng con tin rằng Chúa luôn đồng hành với chúng con trên bước đường phục vụ, để Nước Chúa hiển trị ngay tại trần thế này. Xin Chúa Giêsu là Vua cai trị, thánh hoá và dẫn dắt chúng con đáp lại tình yêu Chúa và yêu thương mọi người như Chúa đã nêu gương cho chúng con. Amen.
Sr. Maria Kim Yến, MRP