Chúa Nhật XXXIII TN A – Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


Chúa Nhật XXXIII TN A
Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Lc 9,23-26

“Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,23-26)

“Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” Hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, là những người dám hy sinh mạng sống mình vì Chúa. Đây là dịp để chúng ta tôn vinh các ngài là những chứng nhân anh dũng với niềm tin bất khuất. Các ngài đã nêu gương sáng để chúng ta cũng can đảm hy sinh mạng sống mình vì tình yêu Chúa như vậy. Nhìn lại Giáo Hội Việt Nam bị bách hại trong suốt 3 thế kỷ, hàng ngàn tín hữu đã tử đạo và nhiều người đã chết trong rừng thiêng nước độc. Tuy vậy, chỉ có 117 vị được phong thánh và một Á thánh Anrê Phú Yên. Chúng ta tự hào vì là con cháu các ngài. Chúng ta xúc động trước sự hy sinh cao cả của các ngài, thà chết chứ không để cho mình bị mua chuộc bởi danh vọng tiền tài và sự sống đời này. Các ngài vượt qua những đau khổ cùng cực với lòng kiên vững, anh dũng và trung kiên với Chúa đến cùng. 

Tình yêu Chúa là sức mạnh giúp các ngài vượt qua tất cả: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?” (Rm 8,35) Dù bị bắt bớ, đánh đập và tra tấn dưới nhiều hình thức, các ngài vẫn can trường vững tin vào tình yêu của Chúa. “Trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.” (Rm 8,37). Thánh Phaolô còn khẳng định một một tình yêu mạnh mẽ đến nỗi: “Dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.” (Rm 8,39). Chúng ta tạ ơn Chúa đã cho chúng ta có được những chứng nhân đức tin là các Thánh Tử Đạo. Đồng thời chúng ta biết ơn các Ngài đã nêu gương để chúng ta cũng can trường trước những thách đố của cuộc sống hôm nay. 

Đúng như lời thánh Tertulianô nói: “Máu của các thánh tử đạo làm trổ sinh những người Công giáo.” Nhờ những chứng nhân đức tin của các Thánh Tử Đạo mà chúng ta có được thêm mạnh mẽ can trường. Chúng ta được thừa hưởng từ các ngài rất nhiều, đúng như lời Chúa Giêsu nói: “Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả; còn anh em, anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ.” (Ga 4,38). Chúng ta trân trọng những hoa quả đức tin các ngài để lại và tôn vinh các ngài qua đời sống chứng tá cách cụ thể của chúng ta. Hẳn nhiên thời đại ngày này khác với các ngài đã trải qua nhưng chúng ta xác tín vào tình yêu Chúa dành cho chúng ta để trung thành làm chứng cho Chúa như các ngài. 

Ngày nay nhiều người chủ trương không có Thiên Chúa và không muốn nghe nói về Thiên Chúa. Nếu không tỉnh thức chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi tinh thần thế tục đang len lỏi làm lung lay niềm tin của chúng ta. Chúa Giêsu nói: “Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em.” (Ga 15,20). Theo Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ gặp những thách đố, dù không trải qua những bắt bớ gắt gao như thời các Thánh Tử Đạo, phải sống lén lút nơi rừng thiêng nước độc, bị đánh đập tra tấn với những cực hình dã man. Ngày nay, chúng ta đối diện với những khó khăn trong cuộc sống thực tế, những cám dỗ về tiền tài, danh vọng, địa vị… Liệu chúng ta có mạnh mẽ đủ để trung thành theo Chúa đến cùng không? Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thêm sức mạnh để chiến đấu, dù gặp khó khăn hay đau khổ cùng cực, chúng ta quyết không nản chí thoái lui hay chùn bước. Phần thưởng Nước Trời vẫn quan trọng hơn mọi sự ở đời này “Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” (Lc 9,25). Do đó, chúng ta noi gương các Thánh Tử Đạo, “vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta” để sẵn sàng tử bỏ những vinh hoa phú quý ở đời này, hầu minh chứng cho niềm tin vào Chúa và đáp lại tình Ngài yêu chúng ta. 

Chúng ta xin Chúa thêm lòng tin, lòng mến và sức mạnh giúp chúng ta gắn kết với Chúa để trung tín đến cùng. Chúng ta cũng đang tử đạo mỗi ngày khi chọn làm điều thiện hơn điều ác; chọn sống siêu nhiên hơn là theo con người tự nhiên. Điều này không phải là dễ dàng, chính Thánh Phaolô chia sẻ về kinh nghiệm đó: “Sự thiện tôi muốn thì tôi lại không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.” (Rm 7,19). Thế nên, chúng ta xin Chúa cho chúng ta nhận ra thánh ý Chúa hầu trung thành theo Chúa đến cùng và sẵn sàng đón nhận các mối phúc Chúa ban: “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” (Mt 5,10-12). 

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con mẫu gương can trường của các thánh Tử Đạo Việt Nam. Xin cho chúng con không ngại khó, ngại khổ vì biết rằng Chúa sẽ ban đủ sức để chúng con vượt qua những thách đố trong đời khi chúng con gắn kết với Chúa. Xin cho chúng con noi gương các Thánh Tử Đạo để giữ vững đức tin của mình giữa trăm chiều thử thách. Ngày nay chúng con không đối diện với gông cùm như các ngài nhưng chúng con có nhiều cách thế tử đạo khác nhau. Xin cho chúng con can đảm làm chứng cho Chúa trong cuộc sống, trung tín trong việc bổn phận hàng ngày và ưu tiên chọn Chúa trong mọi quyết định lựa chọn của chúng con. Xin tình yêu Chúa biến đổi chúng con để chúng con nói, suy nghĩ và làm mọi việc với tất cả lòng yêu mến Chúa. Amen.
Sr. Maria Kim Yến, MRP