Chúa Nhật XXXII TN C - Thiên Chúa Của Kẻ Sống


Chúa Nhật XXXII TN C
Lc 20,27-38
Thiên Chúa Của Kẻ Sống“Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” (Lc 20, 38)

Lời Chúa hôm nay kể cho chúng ta biết về phái Sa đốc đến gặp Chúa Giêsu. Vì không tin kẻ chết sống lại nên họ đưa luật Môsê (Đnl 25, 5-7) để chất vấn Chúa Giêsu về vấn đề hôn nhân. Họ hỏi Chúa Giêsu nếu bảy người anh em lần lượt lấy một người vợ nhưng không có con nối dòng. Khi sống lại, bà góa đó là vợ của ai? Câu hỏi của họ gây khó xử nếu hiểu theo nghĩa vật chất, vì không thể chấp nhận chế độ đa phu một người đàn bà là vợ của cả bảy anh em. Nhưng Chúa chỉ cho họ thấy quan điểm của họ lầm lạc vì khi sống lại, mọi mối liên hệ hôn nhân trần thế đều chấm dứt và họ sống như các thiên thần: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.” (Lc 20, 35).

Chúa Giêsu trích sách Xuất Hành để giải thích: “Ta là Thiên Chúa của cha ông ngươi, Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của Ixaác, Thiên Chúa của Giacóp” (Xh 3, 6). “Thiên Chúa không là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống”. Dù các tổ phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp đã chết trên bình diện thể lý, họ vẫn đang sống trong Thiên Chúa. Trong bài đọc I, bà mẹ và bảy người con vì tin có sự sống đời sau nên đã dám hy sinh mạng sống đời này để làm chứng cho niềm tin đó. Thật vậy, Thiên Chúa luôn săn sóc hướng dẫn và nhân lành đối với chúng ta. Ngài cúi mình xuống trên chúng ta để ban cho chúng ta sự sống của Ngài. Chúng ta tin có sự sống đời sau như Chúa Giêsu nói: “Họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.” (Lc 20, 36). Họ sống thân mật với Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống chứ không phải của kẻ chết. 

 Trong bài đọc II, thánh Phaolô cầu nguyện cho các tín hữu: “Xin chính Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô, và xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta và đã dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp, xin các Ngài an ủi và cho tâm hồn anh em được vững mạnh, để làm và nói tất cả những gì tốt lành.” (2Tx 2,16-17) Ngài nhắc nhở các tín hữu sống tốt lành với niềm hy vọng mong chờ Chúa đến: “Xin Chúa hướng dẫn tâm hồn anh em, để anh em biết yêu mến Thiên Chúa và biết chịu đựng như Đức Ki-tô.” (2Tx 3,5) Đấng đã sống lại từ cõi chết để chúng ta cũng được sống lại như Ngài. Thật vậy, Chúa là: “Sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25) để ai tin vào Chúa thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Chúa, sẽ không chết bao giờ. Nếu chúng ta đang sống trong tương quan mật thiết với Thiên Chúa là chúng ta đang sống. Ngược lại, nếu chúng ta cắt đứt mối tương quan với Thiên Chúa, chúng ta coi như đã chết và Thiên Chúa không thể là Thiên Chúa của chúng ta vì Ngài là Thiên Chúa của kẻ sống. 

Trong kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng: Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Thế nhưng chúng ta phải làm gì để ngày sống lại của chúng ta là ngày vinh quang và hạnh phúc? Chúng ta sống sao để người khác nhận ra rằng chúng ta tin có sự sống đời sau? Nếu không tin có sự sống đời sau, mọi người chỉ lo hưởng thụ ở đời này mà thôi. Nhưng cuộc sống đời này sẽ biến đổi và cuộc sống đời sau mới tồn tại mãi. Người ta sẽ phụng sự Chúa và sống như các thiên thần. Thánh Phaolô viết: “Việc kẻ chết sống lại cũng vậy. Gieo xuống thì hư nát, mà chỗi dậy thì bất diệt, gieo xuống thì hèn hạ, mà chỗi dậy thì vinh quang; gieo xuống thì yếu đuối, mà chỗi dậy thì mạnh mẽ; gieo xuống là thân thể có sinh khí mà chỗi dậy là thân thể có thần khí.” (1Cr 15,42-44).

Chúng ta sống tương quan mật thiết với Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống khi thực thi lời Ngài dạy. Cụ thể chúng ta sống các giá trị Tin mừng bác ái, công bình và yêu thương nhau để chúng ta cũng được sống lại trong ngày sau hết, được là con cái của Thiên Chúa và giống các thiên thần. Chúa sống động trong đời sống chúng ta khi chúng ta thích ứng với mọi hoàn cảnh sống “Vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,15) để luôn “Vui mừng vì có niềm hy vọng, kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện.” (Rm 12,12). Như thế cuộc sống của chúng ta không cằn cỗi nhưng đầy sức sống và tình hiệp thông liên đới. Chúng ta tin có sự sống lại và sống niềm tin đó ngay ở đời này để cuộc sống của chúng ta thật ý nghĩa và tròn đầy, vì “Được lời lãi cả thế gian này mà mất linh hồn thì được ích gì.” (Mt 16,26). Cuộc sống nơi dương thế của chúng ta lúc này sáng lên niềm hy vọng mai ngày sẽ được hạnh phúc bên Chúa.

Chúng ta tin Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống thì dù sống đời này hay đời sau chúng ta cũng được Chúa yêu thương chăm sóc. Thế nên, chúng ta không sợ chết, sợ khổ hay sợ bất cứ điều gì. Chúng ta sống tốt trong các mối tương quan với Chúa và tha nhân, hiệp hành cùng nhau xây dựng cuộc sống này trong an vui hạnh phúc để đời sau chúng ta không phải hổ thẹn hay hối tiếc gì. Chúng ta sống sung mãn hạnh phúc đời này và chuẩn bị cho phần phúc đời sau. Ngoài những giá trị vật chất, chúng ta chú tâm đến những giá trị tinh thần như thanh sạch không vương tội lỗi và quảng đại chia sẻ những gì mình có cho những người đang cần đến. Việc thiện chúng ta làm hôm nay ở đời này sẽ có kết quả cho cuộc sống đời sau. 

Lạy Chúa, Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết mà là Thiên Chúa của kẻ sống. Chúa đã dựng nên chúng con và ban sự sống cho chúng con. Qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, chúng con xác tín kẻ chết sẽ sống lại và có sự sống đời sau. Xin cho chúng con sống đời này đẹp lòng Chúa để được sống lại vinh phúc đời sau với Chúa. Nhất là chúng con biết quý trọng sự sống Chúa ban vì chính Chúa Giêsu đã chịu chết để đem lại sự sống cho chúng con. Dù chúng con tội lỗi, Chúa vẫn yêu thương tha thứ và chữa lành để chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con yêu quý những ân ban của Chúa để chia sẻ và phục vụ mọi người cách hiệu quả hơn trong cuộc sống chúng con. Tháng 11 là dịp để chúng con hy sinh cầu nguyện nhiều hơn cho những người thân và các tín hữu được sớm hưởng hạnh phúc bên Chúa. Amen. 

Sr. Maria Kim Yến, MRP