Chúa Nhật XXVI TN A – Chuỗi Kinh Hiệp Thông


Chúa Nhật XXVI TN A – Kính Trọng Thể Đức Mẹ Mân Côi
(Lc 1,26-38)
Chuỗi Kinh Hiệp Thông

“Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.” (Lc 1,38)

Chúa Nhật hôm nay Giáo Hội Việt Nam dành kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi với  đoạn Lời Chúa về biến cố truyền tin. Đây là mầu nhiệm Mân Côi thứ nhất trong số 20 mầu nhiệm tóm lược toàn bộ Tin Mừng. Nhờ việc lần hạt Mân Côi, chúng ta suy gẫm các mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng. Đó là những biến cố xảy ra trong cuộc đời Chúa Giêsu và Mẹ Maria, hầu giúp chúng ta kết hiệp với Chúa và Mẹ ngày càng sâu sắc hơn, đồng thời hiệp thông với nhau trong lời cầu nguyện. Đây cũng là phương thế giúp chúng ta sống Tin Mừng cứu độ cách đạo đức bình dân, gần gũi nhưng hữu hiệu, hiệp thông và sâu sắc.

Suy gẫm các mầu nhiệm Kinh Mân Côi, chúng ta hiệp thông với Mẹ Maria đi vào cuộc sống hàng ngày với những niềm vui, nỗi buồn mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Khi trải qua những thành công hay thất bại, chúng ta như có thêm động lực để sống vì xác tín rằng có Chúa và Mẹ Maria cùng đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Mọi sự rồi cũng qua và chúng ta mạnh mẽ hơn, trưởng thành cứng cáp hơn nhờ những trải nghiệm đó. Chúng ta nhận ra rằng: “Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Chúa” (Rm 8,28). Thế nên, những biến cố vui buồn đều có giá trị đối với chúng ta và cũng là cơ hội để chúng ta nhận ra tình yêu Chúa trải dài trong cuộc sống chúng ta. 

Chúng ta hiệp thông với Mẹ Maria đón nhận lời Sứ thần truyền tin và cũng thân thưa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38) Mẹ đã để Thiên Chúa tự do thực hiện chương trình cứu độ của Ngài, để qua Mẹ, Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Mẹ “hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19.51). Nhờ đó, Mẹ thinh lặng kết hiệp với Chúa trong từng biến cố vui buồn và phó thác tất cả nơi lòng xót thương Chúa. Từng chục Kinh Mân Côi với Kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh nối kết chúng ta hiệp thông trong tình anh chị em con cùng một Cha trên Trời. Từng lời kinh lặp lại qua các Mầu nhiệm gẫm suy đến cuộc sống của chúng ta. Liệu chúng ta có “xin vâng” như Mẹ để bền lòng thực thi ý Chúa và đón nhận những khó khăn thử thách trên hành trình đức tin không?

Đôi khi chúng ta chưa nhận ra những biến cố vui buồn xảy ra trong đời sống là thánh ý quan phòng của Chúa như Mẹ Maria nên phàn nàn than trách. Giá như chúng ta cũng suy đi nghĩ lại trong lòng những ân ban của Chúa bên cạnh những thách đố khó khăn, chúng ta sẽ đón nhận mọi sự cách bình an, tin tưởng và phó thác hơn. Ngoài ra, chúng ta cùng với Mẹ xét mình mỗi ngày để nhận ra các biến cố trong từng mầu nhiệm kinh Mân Côi qua bàn tay Chúa yêu thương dẫn dắt cuộc đời chúng ta. Chúa vẫn dùng các biến cố vui buồn xảy ra trong đời sống thường ngày để thanh luyện và biến đổi chúng ta nên tốt lành thánh thiện hơn. Điều quan trọng là chúng ta nhận ra các biến cố đó trong thánh ý quan phòng của Chúa để cộng tác với ơn Chúa hầu sinh ích cho chính mình và nhiều người khác. 

Lời mời gọi của Mẹ Maria: “Hãy năng lần Mân Côi!” vẫn vang vọng qua mọi thời đại. Chúng ta liên kết hiệp thông với nhau qua chuỗi kinh Mân Côi để có thêm sức mạnh. Chúng ta hiệp thông trong Mầu nhiệm Sự Vui để nhớ đến biến cố Chúa Giêsu Nhập Thể làm người để yêu thương hết mọi người. Chúng ta cùng hiệp thông trong Mầu nhiệm Sự Sáng để thấy Chúa Giêsu khởi đầu công cuộc rao giảng Tin mừng, chữa lành các bệnh nhân và lập Bí tích Thánh Thể để thông ban sự sống thiêng liêng cho chúng ta. Chúng ta cùng hiệp thông trong Mầu nhiệm Sự Thương để nhớ đến cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu trên Thập giá đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Cuối cùng, chúng ta hiệp thông trong Mầu nhiệm Mùa Mừng để Phục Sinh với Chúa Giêsu, đón nhận ơn Chúa Thánh Thần và mong ngày được về trời với Mẹ.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, chúng ta được hiệp thông với nhau trong Chúa Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần và mọi người là anh chị em với nhau trong cùng một Thiên Chúa là Cha. Năm củng cố sự hiệp thông mời gọi chúng ta thêm một lần nữa xác tín chúng ta hiệp thông với nhau trong chuỗi Kinh Mân Côi hằng ngày. Chúng ta cố gắng sống tinh thần kinh Mân côi để thực hiện những ơn mà chúng ta xin ở mỗi ngắm. Như thế, mỗi kinh Mân côi là mỗi hoa hồng đẹp tươi dâng kính Mẹ. Xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta những ơn lành hồn xác để chúng ta chu toàn việc bổn phận Chúa trao với lòng yêu mến, hầu Chúa cho hưởng hạnh phúc quê trời như Mẹ. 

Qua chuỗi Kinh Mân Côi, chúng ta kết hiệp với Chúa và hiệp thông với nhau, đồng thời gắn kết, san sẻ tình thương với những người đau khổ, bệnh tật. Đó là phương thế giúp chúng ta cùng cầu nguyện với nhau mọi nơi mọi lúc cách dễ dàng gần gũi. Chúng ta suy gẫm về cuộc đời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta muôn ơn lành. Chúng ta duy trì việc lần hạt Mân Côi hằng ngày để hiệp thông với mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Hội. Nhất là cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha Phanxicô, với cảm thức thuộc về gia đình Giáo Hội, trong mối dây liên kết tương thân tương ái, giúp nhiều người nghèo và nhiều hoàn cảnh khốn cùng vững vàng trong đức tin, nhẫn nại trong phục vụ và kiên trì trong cầu nguyện.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã cho chúng con được kết hiệp với Chúa và hiệp thông với nhau qua chuỗi kinh Mân Côi hằng ngày. Cùng với Mẹ, chúng con suy gẫm từng mầu nhiệm Mân Côi dưới ánh sáng Tin Mừng để sống lại các biến cố trong cuộc đời Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Xin cho chúng con thêm lòng sốt mến mỗi khi lẫn chuỗi Mân Côi. Đồng thời liên đới với những người khác để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội ngày càng lan rộng hơn. Chúng con tin tưởng phó thác vào đường lối Chúa dẫn dắt chúng con “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” (Lc 1,37). Xin Chúa cho nhiều người nhận ra lợi ích của Kinh Mân Côi để năng suy gẫm và sống các Mầu Nhiệm Tin Mừng hầu nhận ra Chúa hiện diện thật sống động trong cuộc sống này. Amen.
Sr. Maria Kim Yến, MRP