Chúa Nhật XXV TN B - Phục Vụ Người Bé Mọn - Sr. Maria Kim Yến


CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN B
(Mc 9, 30-37)
PHỤC VỤ NGƯỜI BÉ MỌN“Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.” ( Mc 9, 37)

Sau khi loan báo lần thứ hai về cuộc thương khó mà Chúa Giêsu sắp chịu, lẽ ra các môn đệ sẽ quan tâm và đồng cảm với Thầy mình. Nhưng các ông “không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người”. Các ông còn đang bận tâm tranh luận với nhau xem ai sẽ là người lớn nhất. Vì còn mang nặng ý tưởng về Đấng Cứu Thế với quyền lực thế trần, nên các ông nghĩ mình cũng sẽ được chức vụ gì đó khi theo Thầy Giêsu. Nhân cơ hội này Chúa Giêsu đã dạy các ông về bài học khiêm nhường phục vụ. 

Dường như khiêm nhường dễ nói hơn là thực hiện. Các môn đệ biết theo Chúa là học bài học hiền lành và khiêm nhường, là chọn chỗ rốt hết, là yêu thương phục vụ mọi người, nhưng với con người tự nhiên, các ông vẫn muốn danh vọng, địa vị, quyền lợi. Có lẽ chúng ta cũng không khác gì các ông, muốn được người khác nhìn nhận, tôn trọng và yêu thương, mà không muốn cúi mình phục vụ họ. Như thế, chúng ta chưa thực sự học được bài học khiêm nhường của Chúa.  
          
Chúa Giêsu nhận lấy thân phận của một tội nhân, tuy Ngài chẳng có tội gì: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, và họ sẽ giết người”. Thiên Chúa sắp nộp Chúa Giêsu, Người Con duy nhất vào tay người đời và Người bị giết chết. Thánh Phaolô đã xác quyết điều này rằng: “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta.” (Rm 8, 32) và thánh Gioan cũng nói: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3, 16). Chúng ta không thể hiểu thấu Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Có lẽ Thiên Chúa chẳng có cách thế cứu độ nào khác thể hiện tình yêu ngoài việc trao nộp chính Người con yêu dấu của mình.

Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ bài học khiêm nhường tự huỷ mình đi trước mắt người khác với thân phận tôi tớ để phục vụ mọi người không trừ một ai: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Ở đây có sự trái ngược giữa “đứng đầu” và “rốt hết” diễn tả sự đảo lộn trần thế và Nước Trời. Khi một người trở nên người rốt hết để khiêm nhường phục vụ như người tôi tớ của mọi người thì chính Chúa sẽ ban tặng vinh dự cho người đó trở nên đứng đầu mọi người. 

Chúa Giêsu đã đặt một em bé giữa các ông để làm ví dụ cụ thể cho bài học khiêm nhường: “Ai tiếp nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy”. Ngài muốn đề cao giá trị siêu nhiên của việc phục vụ trong tinh thần khiêm nhường vì trẻ nhỏ không quan trọng, không đáng kể, đó có thể là những kẻ nghèo khó tàn tật, đui mù, què quặt, bị bỏ rơi, bị khinh thường trong xã hội. 

Chúng ta nhìn ngắm gương khiêm nhường tự hạ của Chúa Giêsu trong việc chịu thương khó, chịu chết và phục sinh để nhờ qua Ngài, chúng ta thực sự học được bài học khiêm nhường phục vụ cho phần rỗi các linh hồn. Chúng ta cũng đang đi ngược dòng. Cuộc sống trần gian hôm nay, ai cũng muốn mình được thành đạt, muốn chứng tỏ cho người khác thấy mình là người đứng đầu về khả năng, trí tuệ, sức mạnh, nhưng Chúa dạy cho chúng ta trở nên như trẻ nhỏ, là đầy tớ phục vụ mọi người. 

Dường như các vị thánh đã chiến thắng được chính mình khi thực hiện được điều Chúa Giêsu dạy. Với tinh thần siêu nhiên, chúng ta đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu và để trái tim mình vươn tới một tầm cao mang dáng dấp của Ngài. Chỉ khi chúng ta hủy mình ra không trong âm thầm phục vụ những người bé mọn, sẵn sàng chịu chết như Chúa Giêsu, chúng ta  mới mong cứu được phần rỗi của mình và của người khác. 

Thật dễ dàng để yêu thương và phục vụ những người trên hay những người đối xử tốt với mình, nhưng tình yêu Chúa mời gọi chúng ta yêu thương và phục vụ những người bé mọn bị bỏ rơi. Họ là những hình ảnh của Chúa. Mẹ Têrêxa Calcutta và các nữ tu đã yêu thương những người rốt hết trong xã hội với trái tim yêu thương đầy nhiệt huyết. Khi chúng ta học được nơi Chúa Giêsu trái tim yêu như thế, chúng ta cũng sẽ thực hiện được điều đó. 

Lạy Chúa, chỉ khi chúng con có lòng khiêm nhường, tin tưởng cậy trông vào Chúa và sẵn sàng phục vụ mọi người thì chúng con mới xứng đáng là môn đệ đích thực của Chúa. Xin cho chúng con gắn kết với Chúa để trái tim của chúng con được biến đổi, hầu chúng con nhìn thấy Chúa nơi những người bé nhỏ nghèo hèn và phục vụ họ với lòng yêu mến và khiêm cung. Nhất là thời gian đại dịch này, rất cần những bàn tay phục vụ anh chị em với tình yêu hy sinh quên mình như Chúa mời gọi. Amen. 

Sr. Maria Kim Yến