Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên - Ở Cùng Chúng Ta


Chúa Nhật 7 PS Năm A – Chúa Thăng Thiên
Ở CÙNG CHÚNG TA
(Mt 28,16-20)Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,18-20)

Chúa Giêsu Phục Sinh, trước khi về trời, đã ở lại với các môn đệ 40 ngày. Trong thời gian đó, Ngài dạy dỗ, động viên và an ủi các ông trước khi về với Chúa Cha (Cv 1, 3). Ngài truyền cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng chờ đợi đón nhận ơn Chúa Thánh Thần để ra đi khắp nơi giảng Tin Mừng cứu độ (Cv 1, 8). Ngài trao cho các môn đệ sứ mệnh rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Ngài giải thích cho các ông hiểu Kinh Thánh rằng Ngài phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại và các ông là chứng nhân về những điều này. Các ông sẽ loan báo và làm chứng dựa trên những lời Chúa Giêsu dạy, những việc Chúa làm và những biến cố mà các ông đã chứng kiến khi theo Ngài. 

Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, các môn đệ được biến đổi cách lạ lùng. Trước đó, các ông đóng kín cửa vì sợ hãi, nay các ông xác tín vào sự sống lại của Chúa Giêsu để can đảm loan báo và làm chứng về Ngài. Chúa Thánh Thần sẽ tiếp nối Chúa Giêsu trên bước đường rao giảng, vì từ nay Chúa Giêsu sẽ lên trời, không còn hiện diện bên các môn đệ cách hữu hình nhưng vẫn đồng hành với các ông “mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Ngài không hiện diện bằng thân xác như trước đây, nhưng ở cùng các ông khi các ông ý thức mình đang được đón nhận sự sống viên mãn của Ngài. Trước khi về trời, Ngài giơ tay chúc lành để các ông được đầy sức mạnh và được nâng đỡ trên bước đường sứ vụ. “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20) qua Thánh Thể, qua Lời Chúa và qua các hoạt động tốt lành của mọi thành phần trong Giáo Hội. 

Chúa Giêsu lên trời là một bằng chứng cho niềm hy vọng của các tông đồ cũng như cho chúng ta. Thật vậy, chúng ta không chỉ hạn hẹp trong trái đất này nhưng còn hướng về trời cao, nơi đó các thần thánh ngày đêm ca ngợi Chúa. Chúa Giêsu về trời để dọn chỗ cho chúng ta như chính Ngài đã hứa: “Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 14,2-3) Chúa Giêsu về trời cho chúng ta xác tín đó là nơi chúng ta sẽ đến. Thật vậy, “Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta.” (Pl 3,20) Chúng ta hướng cuộc đời chúng ta về đích điểm trời cao và mong đợi Chúa đến đưa chúng ta về với Ngài. Vì xác định quê hương đích thực của chúng ta, nên chúng ta sống ở đời này không quá bám víu vào những của cải vật chất. Trái lại, những gì chúng ta đang có là phương tiện để chúng ta sống tốt với tha nhân và chuẩn bị cho chúng ta bước vào cuộc sống vĩnh cửu mai sau. 


Chúa Giêsu thăng thiên, từ nay Ngài không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nhưng có thể hiện diện khắp nơi và trong mọi lúc. Ngài về trời sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ Chúa Cha trao phó cho Ngài ở trần gian. Ngài cầu nguyện để chúng ta cũng được lên Trời với Ngài: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành” (Ga 17,24). Tuy nhiên, khi còn ở thế gian, Chúa Giêsu muốn chúng ta tiếp nối sứ vụ của Ngài là loan báo Tin mừng tình yêu, bình an và hy vọng đến cho mọi người: “Anh em hãy đi đến với muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19). Trong năm củng cố sự hiệp thông này, chúng ta được mời gọi nâng đỡ, hỗ trợ nhau dưới sức mạnh, tình yêu và quyền năng của Chúa Thánh Thần, để mọi thành phần dân Chúa chu toàn sứ mạng Chúa trao phó. Chúng ta ra đi rao giảng để mọi người nhận biết tình yêu Chúa dành cho nhân loại và tất cả là anh chị em với nhau trong đại gia đình Giáo Hội. 

Chúng ta biết Chúa Giêsu luôn ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế để sống cuộc đời này thật ý nghĩa và lòng hướng về trời cao với niềm hy vọng đón chờ Chúa đến đưa chúng ta về với Ngài. Chúng ta sống niềm hy vọng đó cách thiết thực khi chung tay xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển tốt đẹp và nên hữu ích cho mọi người. Chúng ta sống chứng nhân qua việc loan báo Tin Mừng, yêu thương phục vụ mọi người cách tận tâm như chính Chúa đã nêu gương. Bên cạnh đó, chúng ta năng suy gẫm Lời Chúa để Lời Chúa thấm sâu vào tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta, hầu nên men muối giữa lòng đời hôm nay. Thật vây, khi chúng ta sống hiệp nhất, yêu thương và giúp đỡ những người yếu đuối bất hạnh, mọi người sẽ nhận ra Chúa đang ở cùng chúng ta cách sống động. Chúng ta xác tín Chúa Giêsu ở bên chúng ta, để chia sẻ cuộc sống với chúng ta và giúp chúng ta làm chứng về Ngài cho mọi ngườiDo đó, chúng ta xây dựng cuộc sống đong đầy tình yêu thương, công bằng, hạnh phúc để khi chết, chúng ta được hợp nhất với Ngài trong vinh quang Nước Trời.

Lạy Chúa, Chúa thăng thiên để từ nay Chúa không hiện diện cách hữu hình nhưng qua Lời Chúa và Thánh Thể, chúng con cảm nghiệm Chúa đang ở cùng chúng con mọi ngày ở trần gian này. Xin giúp chúng con nỗ lực chu toàn bổn phận trong vai trò trách nhiệm Chúa trao cách tốt đẹp, để đời sau chúng con được thanh thoát nhẹ nhàng về trời với Chúa. Xin cho chúng con hân hoan ra đi loan báo Tin mừng của Chúa cho mọi người. Chúng con không chỉ làm mọi việc để xây dựng hạnh phúc thiên đường cho riêng mình nhưng cho những người khác nữa, để tất cả được hưởng nếm hạnh phúc thiên đường ngay tại trần thế này.
Sr. Maria Kim Yến, MRP