5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật XIV TN C


03/07/22 CHÚA NHẬT TUẦN 14 TN – C
Lc 10,1-12.17-20
SỨ VỤ CẤP BÁCH


 
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi.” (Lc 10,2-3)
 
Suy niệm: Đức Giê-su dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha, vì “Cha của Thầy cũng là Cha của anh em” (Ga 20,17); và như thế mọi người là anh em với nhau. Thế nhưng, có những người con chưa biết Cha mình, giống như những đứa con, vì lý do nào đó, đã bị lạc mất cha. Trong gia đình nhân loại này, vì chưa nhận Chúa là Cha nên nhiều người chưa nhận nhau là anh em. Đòi hỏi cấp bách là làm thế nào để những anh chị em đang bị “lạc” được nhận biết Cha, và để mọi người nhận biết nhau là anh chị em nhận ra mình đều là con cái trong gia đình Thiên Chúa. Ước muốn cấp bách này giống như đồng lúa chín vàng phải thu hoạch ngay, nếu để chậm trễ, lúa sẽ rụng rơi và hư mất.
 
Mời Bạn: Chúa Giê-su thao thức trước “đồng lúa chín mà thiếu thợ gặt.” Người môn đệ Chúa có thao thức thế không? Ngài đã ra lệnh cho các tông đồ ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc đến nay đã 2.000 năm, thế nhưng số người tin theo Chúa chỉ khoảng 1/3 dân số thế giới. Riêng tại Việt Nam, số người tin Chúa chưa đầy 10%. Thế giới, cách riêng đất nước, dân tộc Việt Nam như đồng lúa chín vàng đang là lời kêu gọi thúc bách và thách đố cho chúng ta. Chúng ta sẽ làm gì?
 
Sống Lời Chúa: Đưa lời cầu cho lương dân vào lời cầu nguyện và đưa việc thăm viếng, chia sẻ với anh em lương dân vào chương trình hành động hằng ngày.
 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa giao cho chúng con sứ vụ loan báo Tin Mừng cho anh em lương dân. Xin cho chúng con lòng nhiệt thành với sứ vụ cao quý này.