Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, 
Thiên Chúa là Cha toàn năng đã ban cho chúng ta một người Mẹ tuyệt hảo là Đức Maria. Hôm nay, mừng lễ sinh nhật của Mẹ, chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và tha thiết cầu xin.
 
1. "Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần". Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các Vị Chủ chăn trong Hội Thánh/ ngày ngày qua tác vụ Linh mục/ hết tình cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, như Mẹ Maria - người nữ tì hèn mọn.
 
2. "Vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần". Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi tín hữu ý thức ơn gọi làm người, làm con Chúa, biết hoàn toàn tín thác vào Lời Thiên Chúa bằng một niềm tin sâu thẳm, khi thành công cũng như lúc đau buồn.
 
3. "Bà sẽ sinh hạ một Con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Mình khỏi tội". Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho quý chị em mừng lễ Bổn Mạng hôm nay, cách riêng lớp Tiền Tập/ luôn khám phá niềm vui được Chúa gọi và bước đi trong Ánh Sáng Mặt Trời Công Chính là Đức Giêsu Kitô.
 
4. "Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel…" Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta mạnh mẽ xác tín rằng: ‘Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người.’ (Gl 1,15) để từng ngày biết sống xứng đáng với ơn Chúa tặng ban cách nhưng không.
 
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân ái, 
Sinh nhật của Đức Maria đã đem lại cho thế giới niềm vui mừng và hy vọng. Chúng con hiệp cùng Hội Thánh/ chúc khen mừng sinh nhật Mẹ. Mẹ vào đời để bắt đầu hiện thực chương trình cứu chuộc nhân loại theo ý định của Thiên Chúa. Nhờ lời Mẹ chuyển cầu, xin cho chúng con ngày càng trở nên giống Mẹ; và được hưởng muôn phúc lành của Chúa Giêsu - Đấng cứu độ trần gian. Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Nt Modesta MRP