Lời nguyện tín hữu Lễ Giáng Sinh C- Lễ Ngày


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
Lễ Giáng Sinh C- Lễ Ban Ngày

Chủ tế: Anh chị em thân mến! 
Ðấng Cứu Thế đã Giáng sinh cho chúng ta. Chính Ngài mở ra cho nhân loại một kỷ nguyên mới - ngập tràn ánh sáng bình an của Nguồn ơn cứu rỗi. Trong niềm hân hoan vui mừng đại lễ Giáng sinh, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.

1. "Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa". Chúng ta cùng cầu xin Chúa chúc lành cho Giáo Hội hoàn vũ. Nhờ tình yêu Chúa Giáng sinh thôi thúc, xin cho mọi tín hữu trở nên những chứng nhân sống động, đem ánh sáng và bình an của Chúa Kitô đến khắp cùng thế giới.

2. "Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang sống trong bóng đêm của tội lỗi được Chúa Hài Nhi là Ánh Sáng Thật/ chiếu soi, xua tan bóng tối của tội lỗi; cho họ hưởng niềm vui Con Chúa Giáng sinh làm người.

3. "Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các anh chị em không cùng niềm tin/ được vui hưởng niềm vui thánh thiện và sự bình an của Chúa Hài Nhi,/ biết nhận ra Thiên Chúa là Tình Yêu / khi chiêm ngắm vinh quang Chúa trong hang đá nghèo hèn.

4. "Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta có một tâm hồn rộng mở, sẵn sàng tiếp đón Chúa đến; ý thức có Đấng Emmanuel đang hiện diện, đang đồng hành với mình; và làm cho mọi người nhận biết tin vui có Chúa ở cùng.

Chủ tế:  Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 
Ánh sáng mới của Ngôi Lời Nhập Thể đã tràn ngập và chiếu dãi vào tận thâm sâu tâm hồn chúng con; và nhờ đó, qua chúng con, anh chị em được ngập tràn ánh sáng huy hoàng của Con Chúa; được hưởng phúc lành và sự cứu độ của Đấng Cứu Thế Giáng Sinh.
Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Nt Modesta MRP