Lời nguyện tín hữu Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Năm C


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI - NĂM C

Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa nhân từ đã ban cho Đức Maria tràn đầy ân phúc nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô. Với lời thưa xin vâng, Mẹ trở thành Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hội Thánh và là Đấng cầu bầu cho toàn thể nhân loại. Trong niềm hân hoan mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin.
 
1. "Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ"Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Vị Chủ chăn trong Hội Thánh/ được tận tình cộng tác với Chúa như Mẹ Maria; luôn tích cực cổ võ đoàn chiên lần chuỗi Mân Côi, là phương thế hữu hiệu để xin ơn bình an và ơn cứu độ cho trần gian.
 
2. "Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình Công Giáo ý thức thi hành ba mệnh lệnh của sứ điệp Fatima, là những phương thế dẫn con người đến với Chúa Giêsu, Đấng được hạ sinh nhập thể làm người bởi người Mẹ trần gian/ là hiền mẫu Maria.
 
3. "Thiên thần thưa: ‘Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ’".Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho phẩm giá và vai trò của người nữ/ được nhìn nhận và tôn trọng trong tất cả các nền văn hoá trên thế giới; như Trinh Nữ Maria dược Thiên Chúa Tối Cao, đầy tình thương bao trùm cuộc đời Mẹ; và ân thưởng cho Mẹ phúc vinh quang Chúa dành sẵn trên trời.
 
4. "Maria liền thưa: ‘Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền’"Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta, cách riêng những ai mừng lễ Bổn Mạng hôm nay- luôn biết siêng năng đọc và suy gẫm kinh Mân Côi, để các mầu nhiệm cứu độ của Đức Kitô ngày càng thấm nhập vào tâm hồn- và diễn tả trong đời sống hằng ngày.
 
Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân từ,
Chúng con xin tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời là Đức Maria. Mẹ tuyệt đối tin vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa  qua lời thưa: Xin Vâng. Xin cho chúng con biết yêu mến Mẹ, hàng ngày quây quần bên nhau đọc kinh, lần chuỗi Mân Côi, để cùng với Đức Mẹ dâng lên Chúa những đau thương thử thách của cuộc đời này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Nt Modesta, MRP