Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA
NGÀY CẦU CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI
01.01.2022
Chủ tế: Anh chị em thân mến, 
Hội Thánh cầu bình an và đặt năm mới trong bàn tay Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Hoà chung niềm vui với mọi người trên thế giới - đón chào năm mới Dương lịch, chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời nguyện xin.

1. "Các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ." Nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin cho các dân các nước trong thế giới được đón mừng Năm Mới trong bình an, mọi người chung tay bảo vệ chăm sóc thụ tạo, và xây dựng một cuộc sống giàu tình người hơn.

2. "Tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ". Nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia chân thành đối thoại để thực thi những dự án chung; cùng nhau hợp lực để chấm dứt nghèo đói; mọi người đều có thể thực hiện đầy đủ các quyền con người.

3. "Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng." Nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin cho mọi thành phần Dân Chúa, biết cảm nhận niềm vui sâu thẳm được làm con Chúa, biết học tập nơi Mẹ sự thinh lặng nội tâm; ghi nhớ và suy đi nghĩ lại các ơn lành Chúa đã ban để luôn ngợi ca ơn Người.

4. "Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy". Nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin cho gia đình Hội dòng, cộng đoàn Nhà Mẹ và quý chị em mừng lễ bổn mạng-được luôn  sống trong niềm vui biết ơn Chúa, cùng đồng lòng chung sức phục vụ, loan báo Tin Mừng Hòa Bình, theo chân Mẹ vội vã lên đường. 

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa giàu lòng xót thương, 
Cảm tạ Chúa đã ban cho Đức Maria một vinh dự cao cả/ được làm Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể và là Mẹ chúng con. Nhờ lời Đức Mẹ cầu thay nguyện giúp, xin Chúa chúc lành cho chúng con trong Năm Mới này; biết sống xứng đáng với ơn Chúa ban và sống chân thật như Chúa là Ðấng chân thật, để xây dựng hòa bình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Nt Modesta MRP