Lời nguyện tín hữu lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm C


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU 
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG- NĂM C

Chủ tế:  Anh chị em thân mến,
Đức Kitô Phục Sinh hiện ra với các tông đồ; Ngài ban bình an và Thánh Thần rồi sai các ông đi rao giảng Tin Mừng. Ngày nay Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và đồng hành cùng Hội Thánh. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin. 

1. "Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng:‘Bình an cho các con’". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Cha ban dồi dào ơn Chúa Thánh Thần cho các Vị Mục tử trong Hội thánh/để các Vị tích cực cộng tác với Ngài, làm cho giáo huấn của Chúa Giêsu được loan truyền khắp trần gian.

2. "Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa." Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các dân tộc đang phải chịu đau khổ do dịch bệnh và do chiến tranh tàn phá, đặc biệt là đất nước Ukraina-/được Chúa Thánh Thần, Ðấng uỷ lạo dịu dàng, Đấng là niềm an ủi trong lúc lệ rơi- đến với họ, sưởi ấm lại cõi lòng, nhất là cho họ biết kêu cầu ơn phù trợ của Ngài.

3. "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những nhà truyền giáo thời nay biết mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, để Ngài thanh tẩy, soi sáng, giúp họ can đảm đến với mọi người không trừ ai, làm cho Tin Mừng Nước Chúa lan rộng khắp nơi.

4. “Người thổi hơi và phán bảo các ông:‘Các con hãy nhận lấy Thánh Thần’.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta/ sống xứng đáng với ân huệ Thánh Thần đã lãnh nhận, biết làm trổ sinh nhiều hoa trái niềm vui và bình an trong cuộc sống hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha chí thánh, 
Trong ngày Lễ Ngũ Tuần, Chúa ban Thánh Thần để quy tụ mọi người thành dân Chúa. Xin tuôn đổ bảy ơn của Ngài xuống trên chúng con, thánh hóa và dạy dỗ chúng con; để chúng con được biến đổi, trở thành chứng nhân Tin Mừng Hòa Bình của Chúa khắp nơi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.   

Nt Modesta MRP