Lời nguyện tín hữu lễ Chúa Chịu Phép Rửa_năm C


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU 
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA - C

Chủ tế: Anh chị em thân mến! 
Đức Giêsu tự hạ khiêm tốn hòa mình với đoàn người tội lỗi nơi dòng sông Giođan, để chịu phép rửa sám hối như mọi người. Ngài cúi xuống để nâng loài người sa ngã lên. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.

1. "Trong lúc dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng rằng: ‘Gioan có phải là Ðấng Kitô không?’" Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Vị Mục tử/ nhiệt thành đem ánh sáng đức tin cho hết thảy mọi người đang đi tìm Chúa, và chia sẻ với họ những gì họ đang khát khao mong đợi, như thánh Gioan Tiền Hô.

2. "Ðấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người." Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn sống xứng với hồng ân cao quý của bí tích Rửa tội; cảm nhận tình thương của Chúa Cha, đón nhận ơn cứu độ của Chúa Con và được thánh hóa nhờ Chúa Thánh Thần. 

3. "Chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện, thì trời mở ra. " Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang sống lạc xa đường lối Chúa, được nhận biết tình thương của Chúa; khiêm tốn lắng nghe và từ bỏ đời sống tội lỗi, để được Chúa chăm sóc ủi an.

4. "Có tiếng từ trời phán: ‘Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha.’" Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta/ biết noi gương Chúa Giêsu sống ‘đẹp lòng Chúa Cha’; phục vụ tha nhân trong yêu thương và khiêm nhường.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng, 
Lòng nhân từ và thương xót của Chúa đã mở cửa trời tuôn đổ hồng ân, cho chúng con ơn làm con Chúa qua Bí tích Rửa Tội. Xin cho chúng con luôn ngoan ngoãn vâng phục Chúa Thánh Thần, trở nên người con yêu dấu của Chúa; hết lòng thờ phượng Chúa và phục vụ Hội thánh với tinh thần con thảo. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Nt Modesta MRP