Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm B


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU 
LỄ CHÚA BA NGÔI - B
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Đức Giêsu Con Thiên Chúa làm người đã mạc khải cho chúng ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi; một trong những mầu nhiệm quan trọng nền tảng của Đạo Công giáo. Trong niềm tin kính, thờ lạy và biểu lộ tình con thảo đối với Thiên Chúa là Cha, chúng ta tin tưởng dâng lời nguyện xin.
 
1. "Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho toàn thể gia đình Hội Thánh/ nhờ lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, được gọi Thiên Chúa là Cha/ biết luôn hiệp nhất và yêu thương thi hành Lời Chúa dạy, để trở nên hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi giữa một nhân loại đang bị tục hóa ngày nay.
 
2. "Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các anh em ly khai được hiệp thông trọn vẹn trong một Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, để tất cả hiệp nhất nên một/ theo khuôn mẫu tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi.
 
3. "Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những ai đang ưu tư khắc khoải tìm kiếm chân lý/ được ơn Chúa soi sáng nhận ra tình yêu và quyền năng siêu việt lạ lùng của Chúa trong thế giới; và biết can đảm bước theo Người.
 
4. "Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta luôn tin tưởng vào Chúa Kitô đang sống; Người thực sự ở bên ta mọi lúc như lời Người đã hứa. Nhờ đó, đời sống chúng ta họa lại tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi một cách sinh động và tràn đầy sức sống siêu nhiên. 
 
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, 
Cảm tạ Chúa, qua Bí Tích Thánh Tẩy Chúa thương ban cho chúng con một ơn rất cao trọng là được tham dự vào sự sống thần linh, và được diễm phúc gọi Chúa là Cha. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng với tình yêu, và dám làm chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng đời hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Nt. Modesta MRP