Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XXVI TN - Năm C


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN - NĂM C
NGÀY THẾ GIỚI DI DÂN
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu dạy chúng ta cách tích lũy kho tàng trên trời, đó là: hết lòng mến Chúa yêu người, biết quan tâm đến nhu cầu của tha nhân và chạnh lòng thương những anh chị em khổ đau, bần cùng. Với quyết tâm thực thi lời Chúa dạy, chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu xin.
 
1. "Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình"Chúng ta cùng cầu xin cho các Mục tử trong Hội Thánh/ luôn chạnh lòng thương và ân cần nâng đỡ người nghèo khó, khổ đau;/ nhất là các ngài hướng dẫn đoàn chiên tránh xa lối sống ích kỷ, vô tâm trước anh em đồng loại.
 
2. "Có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống"Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trên thế giới/ luôn sẵn sàng ra tay trợ giúp những anh chị em gặp cảnh khó khăn nghèo khổ, trong tinh thần tương trợ và yêu thương.
 
3. "Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ"Chúng ta cùng cầu xin cho những người di dân được chính quyền các quốc gia/ với tấm lòng nhân ái, quan tâm giúp họ sớm hội nhập vào môi trường mới; được sống xứng hợp với phẩm giá con người.
 
4. "Tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này"Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người trong chúng ta biết vui với người vui; nhạy cảm trước những đói khổ, nghèo hèn của anh chị em đang cần được giúp đỡ và yêu thương, để mai sau không phải sa vào chốn cực hình.
 
Chủ tế: Lạy Chúa là Cha toàn năng, nhân ái, 
Cảm tạ Chúa đã tuyển chọn chúng con đi theo Con Chúa trên con đường tình yêu mà tiến vào Nước Trời. Xin cho chúng con biết khôn ngoan sử dụng những ơn lành Chúa ban, và sống yêu thương bác ái đối với mọi người; để được xứng đáng vui hưởng lòng Chúa nhân từ, xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Nt Modesta, MRP