Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XXV TN - Năm C


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - NĂM C
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Đức Giêsu không khen ngợi hành vi bất lương, nhưng khen ngợi việc người quản lý biết tiên liệu cho cuộc sống tương lai. Người dùng dụ ngôn này để mời gọi chúng ta/ cần phải biết định hướng lối sống hiện tại về cuộc sống đời sau, trong Nước Chúa. Chúng ta tin tưởng hiệp lời cầu xin.
 
1. "Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ"Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng, các Vị Mục tử trong Hội Thánh/ trở thành người quản lý khôn ngoan theo thánh ý Chúa, để sinh hoa kết quả dồi dào trong việc rao truyền đức tin và chân lý cho mọi nước mọi dân.
 
2. "Thầy bảo các con: Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu…". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi tín hữu biết sử dụng của cải vật chất như phương tiện/ để trợ giúp nhau vượt qua mọi khó khăn thiếu thốn trong cuộc đời này; đồng thời kiếm tìm những người bạn hữu đích thực trong đời sống mai sau.
 
3. "Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người diễm phúc được sung túc, giàu có/ trở nên những người quản lý trung tín/ biết sử dụng của cải vật chất cách khôn ngoan, góp phần xoá đói giảm nghèo; xây dựng tình hiệp thông và bác ái giữa loài người.
 
4. "Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được"Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta/ được thanh thoát trước những cám dỗ của tiền bạc, lợi danh/ để trung thành với ơn gọi và bậc sống của mình; hầu đáng hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban cho những tôi tớ trung thành.
 
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 
Cảm tạ Chúa đã tin tưởng giao phó cho chúng con tự nắm giữ không chỉ là tiền bạc- mà còn là năng lực, trí tuệ và thời gian, để trở thành người quản lý khôn ngoan theo thánh ý Chúa. Xin cho chúng con biết khôn khéo sử dụng tiền bạc vật chất và những ơn huệ Chúa ban/ như là phương tiện để đạt tới Nước Trời. Nhờ đó, chúng con được chính Chúa là phần gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Nt Modesta MRP