Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XXIII TN - năm C


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN - NĂM C 
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, 
Đi theo Chúa Giêsu tất nhiên phải vác thánh giá, chịu đau khổ vì hạnh phúc của tha nhân như Ngài. Tự sức mình, chẳng ai có khả năng ấy; vì thế chúng ta xin ơn Chúa trợ giúp và tin tưởng dâng lời nguyện xin.
 
1. "Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu"Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Mục tử trong Hội Thánh, dám chấp nhận vất vả, hy sinh, khổ đau vì Chúa và các linh hồn;/ quan tâm cổ võ các công cuộc nhân đạo trên khắp hoàn cầu.
 
2. "Ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người tin theo Chúa can đảm sống theo lề luật và thánh ý Thiên Chúa; Đấng làm cho cuộc đời có ý nghĩa và hứa ban sự sống đời đời; và luôn biết để Lời Chúa soi dẫn, trung kiên bước theo Chúa mãi đến cùng.
 
3. "Mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: ‘Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi’". Nhân ngày toàn quốc bước vào Năm Học Mới, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Thầy Cô cùng chung tay xây dựng một nền giáo dục toàn diện,/ đào tạo các học sinh - sinh viên không chỉ tiếp thu kiến thức để thành danh/ mà còn thành nhân, thánh thánh; và trở nên những công dân lương thiện, sống xứng với phẩm giá con người.
 
4. "Bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta/ sẵn sàng đoạn tuyệt với tội lỗi để thuộc về Chúa, ý thức xây dựng hòa bình ngay trong bản thân, sống nhân ái và quên mình vì tha nhân.
 
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả,
Cảm tạ Chúa đã chấp nhận hi tế đền tội của Đức Giêsu Kitô/để nên nguồn ơn cứu độ cho chúng con. Xin thương nghe lời chúng con cái khẩn cầu/ mà ban ơn giúp sức cho chúng con/ để can đảm vác thập giá hằng ngày đi theo Đức Kitô/ hầu xứng đáng là môn đệ đích thực của Người.  Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Nt Modesta MRP