Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XXII TN - năm C


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN - NĂM C 
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, 
Đức Giêsu, tuy Người là Thiên Chúa, là Ngôi Lời Nhập Thể, nhưng đã tự hạ, tự hủy hoàn toàn/ để nêu gương khiêm tốn phục vụ cho mọi người. Chúng ta hãy dâng lời nguyện xin để được nên giống Chúa hơn.
 
1. "Nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa." Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Vị Chủ chăn trong Hội Thánh có lòng hiền hậu và khiêm nhường, sẵn sàng cúi xuống phục vụ đoàn chiên,/ nhất là những người đau khổ, bệnh tật, đói nghèo.
 
2. "Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất." Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người Kitô mau mắn thực hành lời Chúa dạy, sẵn lòng làm những việc vô danh,/ quan tâm giúp đỡ người đau khổ bệnh tật, cô đơn; phục vụ những người bất hạnh hơn mình với lòng yêu thương chân thành.   
 
3. "Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người những người có chức quyền trong xã hội ý thức được việc đánh bóng hào quang của mình đều không có giá trị gì trước nhan Thiên Chúa. Xin cho họ biết đặt công ích trên lợi lộc riêng tư;/ chu toàn trách nhiệm phục vụ cộng đồng/cho dân nước được an cư lạc nghiệp.
 
4. "Khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù…" Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cung cách sống và phương thức làm việc của mỗi người/ cúi xuống thật gần với nỗi đau của nhân loại/ biểu lộ cho thế giới thấy hình ảnh của Đức Kitô ‘hiền lành và khiêm nhường trong lòng’.
 
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
Một tinh thần khiêm tốn đi đôi với tấm lòng vô vị lợi là điều đẹp ý Chúa. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con dám sống theo Lời Chúa dạy, biết khiêm hạ nhận biết giới hạn của mình/ và quảng đại yêu thương, chia sẻ cơm áo cho anh chị em đói nghèo.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Nt Modesta MRP