Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XXI TN - năm C


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN - NĂM C 
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, 
Đi vào con đường hẹp của Tin Mừng là phương thế giúp mỗi tín hữu chúng ta/ được dự phần vào hạnh phúc cứu độ của Thiên Chúa. Để xứng đáng hưởng ơn cứu độ Chúa ban, chúng ta tin tưởng dâng lời cầu xin.
 
1. "Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem." Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Mục tử trong Hội Thánh luôn nỗ lực và có nhiều sáng kiến dẫn dắt đoàn chiên mình bền tâm đi theo “cửa hẹp”/ là cửa của niềm tin vào chính Đức Giêsu Kitô- nguồn mạch ơn cứu độ.
 
2. "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được." Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi tín hữu trong Hội Thánh được vững lòng trước mọi thử thách;/ biết thể hiện niềm tin của mình qua việc làm cụ thể trong đời sống thường ngày,/ để được vào hưởng hạnh phúc Quê Trời. 
 
3. " ‘Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu tới’". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho ngày càng có thêm nhiều người được biết Chúa; được quy tụ lại trong Hội Thánh Chúa/ để được phúc đón nhận ơn cứu độ muôn đời.
 
4. "Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong Nước Chúa." Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta quyết chí đi trên con đường hẹp của Tin Mừng/ con đường đòi hỏi nhiều vất vả hy sinh; để luôn trung thành bước theo Chúa Giêsu là Đường, là sự thật và là sự sống-dẫn đến sự sống vĩnh hằng trong Vương Quốc Tình Yêu.
 
Chủ tế: Lạy Chúa là nguồn mọi ơn,
Chỉ nguyên danh xưng Kitô hữu chưa đủ bảo đảm cho chúng con vào Nước Trời; Chúa còn cần đến sự nỗ lực cộng tác bằng việc làm cụ thể của chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con một đức tin kiên vững để luôn biết cậy dựa, tin tưởng vào ơn Chúa trợ giúp; nhờ đó chúng con can đảm và trung thành bước theo đường lối Chúa, nỗ lực gắng công từng ngày đi qua cửa hẹp để được vào Quê Trời. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Nt Modesta MRP