Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm A


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - A
                                                                             
Chủ tế:  Anh chị em thân mến, 
Đức Kitô đã chạnh lòng thương chữa người mù từ khi mới sinh để anh được nhìn thấy ánh sáng là chính Ngài. Qua bí tích Rửa Tội, Chúa mời gọi chúng ta hãy sống xứng đáng là con cái của sự sáng. Với tâm tình biết ơn Chúa, chúng ta cùng cầu xin.
 
1. "Người mà thiên hạ gọi là Giêsu đã làm bùn xức mắt tôi và bảo: ‘Ngươi hãy đến hồ Silôê mà rửa. Bấy giờ tôi đi, tôi rửa và tôi trông thấy’". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô cùng mọi thành phần trong Hội Thánh/  luôn tích cực loan báo Đức Kitô là ‘Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật’; và là Đấng cứu độ trần gian.
 
2. "Cha mẹ y thưa rằng: ‘Chúng tôi xác nhận đây chính là con chúng tôi, và nó đã bị mù từ khi mới sinh’"Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho một số người bị mù lòa vì bệnh tật, vì nghèo đói/ được Chúa chạm đến qua tấm lòng của nhiều người quan tâm giúp đỡ cả tinh thần lẫn vật chất,/ để cuộc sống của họ tươi sáng hơn.
 
3. "Hễ ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý Chúa, thì kẻ đó mới được Chúa nghe lời". Chúng ta cùng cầu xin Chúa mở mắt và mở tâm trí những ai đang sống trong tối tăm lầm lạc, sớm thoát cảnh mù lòa tinh thần mà suy phục chân lý đức tin; để được Chúa dẫn đi trong ánh sáng mà đạt tới hạnh phúc đời đời.
 
4. "Anh ta liền nói: ‘Lạy Ngài, tôi tin’, và anh ta sấp mình thờ lạy Người". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta chan chứa hạnh phúc vì được thuộc về Chúa  là ánh sáng trần gian. Xin cho con mắt tâm hồn chúng ta nhậy bén để nhìn thấy Chúa qua những kỳ công của Người; thấy những nhân đức tốt lành và bao điều tốt đẹp từ anh chị em xung quanh.
 
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa giàu lòng xót thương,
Nhờ mầu nhiệm nhập thể, Con Chúa đến trần gian để chiếu soi những ai ngồi trong bóng tối tử thần, và cho chúng con được trở nên con cái sự sáng. Chúng con hết lòng cảm tạ và biết ơn Chúa. Xin ban ơn giúp chúng con hiên ngang sống niềm tin đã lãnh nhận;/ được trung thành bước theo ánh sáng chân lý mà đạt tới hạnh phúc đời đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Nt Modesta, MRP