Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 18 TN - năm B


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN - B
 
Chủ tế:  Anh chị em thân mến,
Chính Đức Giêsu Kitô là ‘lương thực trường tồn’ mà con người cần phải kiếm tìm. Để chúng ta biết đói khát Lời Chúa và bí tích Thánh Thể, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
 
1. "Họ liền xuống các thuyền và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu". Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các vị Chủ chăn/ luôn quan tâm chăm sóc, ban những ơn lành cần thiết cho đoàn chiên, giúp họ có đủ sức mạnh giữ vững niềm tin, và thiết tha tìm gặp Chúa Giêsu Kitô mọi lúc, mọi nơi.
 
2. "Các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê". Chúng ta hãy cầu xin Chúa mở lòng con người thời đại/ biết khao khát và tìm kiếm Nước Trời; can đảm từ bỏ những mối lợi trước mắt là thứ ‘lương thực mau hư nát’.
 
3. "Ðây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến". Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các anh chị em đang lầm than đau khổ do đại dịch Covid/ được vững tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng ban sức mạnh, ủi an và đem lại sự sống đời đời.
 
4. "Chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực". Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta/ cảm thấy đói khát Chúa Giêsu, Đấng duy nhất làm chúng ta được no thỏa; để đừng bao giờ tìm kiếm những giá trị chóng qua, nhưng luôn tìm hạnh phúc đích thực và trường tồn.
 
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống đời đời,
Chúa đã yêu thương lấp đầy nỗi khao khát được sống vĩnh cửu của con người khi ban cho họ Bánh bởi Trời,/ là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Ngày ngày, xin cho chúng con biết tìm đến nguồn sống là Lời Chúa và bí tích Thánh Thể/ lương thực đem lại phúc trường sinh. 
Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Nt. Modesta MRP