Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 13 TN - năm B


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU 
CHÚA NHẬT 13 TN - B
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, 
Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều phép lạ, biểu lộ quyền năng và lòng thương xót của Người trên tội lỗi, bệnh tật và sự chết,/ để khai mở thời đại cứu độ. Chúng ta hãy tin tưởng và cầu xin Người.
 
1. "Ông sụp lạy và van xin rằng: “Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống’". Chúng ta hãy cầu xin cho mọi thành phần Dân Chúa đặt hết lòng tin tuyệt đối vào Đức Kitô; vì chỉ khi tin vào Chúa, con người mới có thể tìm được sự sống viên mãn, hạnh phúc và bình an.
 
2. "Người bảo ông trưởng hội đường rằng: ‘Ông đừng sợ, hãy cứ tin’". Chúng ta hãy cầu xin cho các bậc cha mẹ đang có con cái hư hỏng;/ đang phải chứng kiến bệnh tật và cái chết của những người thân, luôn biết kiên trì tin tưởng chạy đến với Chúa như ông Giairô xưa,/ để được Người chữa lành, nâng đỡ và ủi an. 
 
3. "‘Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!’ Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay". Chúng ta hãy cầu xin cho những người yếu đau bệnh tật, cách riêng các bệnh nhân bị lây nhiễm Covid/ luôn kiên vững trong niềm tin vào Đấng hằng yêu thương,/ sẵn sàng cứu giúp và ban ơn giúp họ can đảm vượt thắng mọi khổ đau, gian nan.
 
4. "Bà tự nhủ: ‘Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành’. Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh". Chúng ta hãy cầu xin cho cộng đoàn chúng ta/ tìm được sự trợ lực và ủi an nơi mối thân tình với Chúa Giêsu Thánh Thể; và sốt sắng hơn khi được rước Mình Thánh Chúa, chính là sự sống thần linh và nguồn mọi ơn.
 
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót,
Chúa đã ban Đấng Cứu Chuộc là Đức Giêsu Kitô. Qua các phép lạ Người làm, Chúa đã chứng tỏ quyền năng của Chúa trên bệnh hoạn và sự chết. Xin dạy chúng con luôn tin tưởng nguyện cầu và biết cộng tác với ơn Chúa, để được Chúa ban ơn trợ giúp.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Nt. Modesta MRP