Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 12 TN - năm B


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN - B
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa hằng sống và quyền năng. Người chỉ phán một lời: ‘Gió liền tắt, biển lặng như tờ’. Người luôn đồng hành và cứu giúp chúng ta trong mọi thử thách, sóng gió cuộc đời. Tin tưởng vào uy quyền của Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin.
 
1. "Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Hội Thánh Hội Thánh như con thuyền vượt biển thế gian, được Chúa luôn đồng hành, ban sức mạnh và lòng dũng cảm để vượt qua bão tố tư bề,/ hầu chu toàn sứ vụ Chúa trao phó, đạt tới Nước Trời bình an.  
 
2. "Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho nhân loại hiện đang cậy dựa vào khoa học kỹ thuật và tài năng sức lực của mình hơn là tin cậy Chúa, cho họ sớm nhận biết: ‘Nếu không có Chúa, họ không làm gì được’. 
 
3. "Người đe gió và phán với biển rằng: ‘Hãy im đi, hãy lặng đi’. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ". Nhân ngày tôn vinh các người cha gia đình, xin cho các người cha biết mời Chúa vào cuộc đời và phó thác những khó khăn đau khổ cho Chúa; luôn yêu thương phục vụ gia đình VỚI TRÁI TÌM NGƯỜI CHA/ như Thánh Cả Giuse.
 
4. "Các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: ‘Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?’". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta/ nhờ đức tin hướng dẫn, có thể lướt thắng mọi sợ hãi trước bất cứ nghịch cảnh nào, và dấn thân theo Chúa đến cùng.
 
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng nhân ái,
Chúa có đủ quyền năng giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ, nếu chúng con trông cậy, tin tưởng, phó thác vào Người. Xin thương nhậm lời chúng con cầu nguyện mà ban phát các ơn lành, che chở giữ gìn chúng con thoát khỏi mọi hiểm nguy; nhất là được can đảm làm chứng cho Tin Mừng, dù gặp thử thách gian nan. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Nt. Modesta MRP