Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 11 TN - năm B


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 11 TN - B
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, 
Đức Giêsu Kitô đã dùng những hình ảnh nông nghiệp gần gũi, để diễn tả về Nước Trời; ví như hạt giống nhỏ bé được gieo vào thửa vườn nhân loại. Tin tưởng vào Thiên Chúa quyền năng là tác giả chính/ sẽ đưa Nước Ngài đến thành tựu, chúng ta thành tâm dâng lời nguyện xin.
 
1. "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Vị Mục tử luôn nhẫn nại và nhiệt thành gieo trồng hạt giống Lời Chúa nơi các tâm hồn; với niềm xác tín rằng: Cho dù có bị chống đối, bách hại,... kế hoạch của Thiên Chúa vẫn tiếp diễn cho đến tận cùng lịch sử. Người sẽ làm cho kết quả vượt sức mong đợi của con người.
 
2. "Hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các vị thừa sai đủ sức mạnh tinh thần để kiên trì xây dựng Nước Chúa; không bị nao núng, trước những chống đối và thất bại khi thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ; luôn tin tưởng vào Đấng sẽ làm cho những cho những hạt giống các ngài gieo trồng được tăng triển, sinh nhiều hoa trái trường tồn.
 
3. "Ðất tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng là thành bông lúa nặng trĩu hạt". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu đang cảm thấy Thiên Chúa có vẻ như vắng bóng, trước những gian nan thử thách,/ được vững lòng tin tưởng vào Thiên Chúa quyền năng, Đấng sẽ giúp họ thắng vượt mọi khó khăn và yếu đuối của phận người.
 
4. "Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn tin tưởng phó thác cho quyền năng yêu thương của Chúa/ khi thực thi sứ vụ gieo rắc hạt giống Lời Chúa vào các tâm hồn, môi trường sống và làm việc/ mà chưa thấy được kết quả bông hạt, trái tốt nào.
 
Chủ tế:  Lạy Thiên Chúa toàn năng, 
Chương trình kế hoạch cứu độ của Chúa như hạt giống Nước Trời, khởi sự trong khiêm tốn âm thầm và sẽ tiến triển lớn mạnh, sinh nhiều hoa trái dồi dào.  Xin cho chúng con biết kiên trì góp phần xây dựng Nước Chúa trong mọi môi trường sống và làm việc hàng ngày với tâm tình hoàn toàn tín thác vào sự tác động quyền năng của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Nt. Modesta MRP