Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật III MV - Năm C


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU 
CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG - C

Chủ tế: Anh chị em thân mến! 
Phụng vụ Chúa nhật thứ 3 Mùa Vọng được gọi là Chúa nhật màu hồng hay Chúa nhật của niềm vui. Niềm vui của tâm hồn thống hối và lòng khiêm tốn phụng sự Chúa/ theo tinh thần của ngôn sứ Gioan Tiền Hô. Trong niềm hân hoan tin tưởng, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. 

1. "Dân chúng hỏi Gioan rằng: ‘Vậy chúng tôi phải làm gì?’" Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh cha Phanxicô và các vị Mục tử trong Hội Thánh/ được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần,/ để các ngài hướng dẫn chỉ đường cho muôn dân tìm đến nguồn an vui đích thực/ là Ðức Kitô, Ðấng cứu độ trần gian.

2. "Ông trả lời: ‘Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy’". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu/ mặc lấy tinh thần khiêm nhường và thánh thiện của Thánh Gioan Tẩy Giả; nỗ lực hoán cải với những quyết tâm cụ thể/ tùy theo hoàn cảnh của từng người, vì Chúa đã đến gần.

3. "Ðấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, - tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người." Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các y bác sĩ, những tình nguyện viên phục vụ bệnh nhân F0/ được sức khỏe, bình an/ để họ chiếu tỏa tình thương, giúp đỡ chữa lành cho các bệnh nhân.

4. "Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho." Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta quan tâm thi hành lời mời gọi của thánh Phaolô: ‘Anh em hãy vui luôn…’ bằng chính cung cách phục vụ vui vẻ và khiêm tốn của mình; như cách thế chuẩn bị đón chào Chúa đến viếng thăm.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng, 
Toàn thể Hội Thánh đang đợi chờ Con Một Chúa đến ban ơn cứu độ cho nhân loại, trong niềm vui và hy vọng.  Xin cho chúng con biết tỉnh thức, chuyên cần cầu nguyện, trung thành tuân giữ luật Chúa và nhiệt thành làm việc thiện, để xứng đáng đón mừng mầu nhiệm Giáng Sinh cao cả. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Nt  Modesta MRP