Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật II TN - Năm C


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN - C

Chủ tế: Anh chị em thân mến, 
Qua phép lạ biến nước lã thành rượu ngon tại tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu tiên báo về bí tích Thánh Thể và bày tỏ vinh quang Thiên Chúa giữa loài người. Tin tưởng vào quyền năng Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

1. "Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới." Chúng ta cùng cầu xin cho các vị Chủ chăn có được tình mẫu tử như Đức Maria, nhạy bén trước những khó khăn, bất an, bất trung và đổ vỡ của các gia đình hiên nay,/ để yêu thương nâng đỡ, giúp mái ấm của họ ngày càng thêm ấm áp yêu thương hơn. 

2. "Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: ‘Họ hết rượu rồi’". Chúng ta cùng cầu xin cho các gia đình biết để Chúa và Mẹ Maria dự phần vào mọi biến cố và sinh hoạt của gia đình. Nhờ đó, tình yêu của họ với Chúa và giao ước với nhau như rượu nồng/ không bao giờ vơi cạn. 

3. "Mẹ Người nói với những người giúp việc:‘Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo’." Chúng ta cùng cầu xin cho các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân/ biết tích cực tham gia các khoá dự bị hôn nhân trước khi cử hành Bí tích Hôn Phối; để biết “đổ đầy các chum rỗng” bằng việc lắng nghe và làm theo giáo huấn của Chúa và Hội Thánh dạy.

4. "Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người." Chúng ta cùng cầu xin cho cộng đoàn chúng ta luôn có Chúa và Mẹ Maria hiện diện, nâng đỡ ủi an/ và đổ đầy tràn rượu nồng đức ái mến Chúa yêu người, để chúng ta cùng nhau hưởng niềm vui an bình trong Tiệc Cưới Nước Trời Chúa hứa ban. 

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng,
Chúa là nguồn mạch sự sống và niềm vui đích thực cho con người. Cuộc sống gia đình hiện nay nhiều khi cũng rơi vào tình cảnh thiếu rượu nồng tình yêu. Xin Chúa nhậm lời chúng con cầu nguyện, cho các gia đình biết mời Chúa đến hiện diện và sẵn sàng làm theo Lời Chúa dạy, để tình yêu niềm vui hạnh phúc gia đình được luôn đầy tràn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Nt Modesta MRP