Lời Nguyện Tín Hữu - Lễ Các Thánh Nam Nữ - Năm c


  LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 01.11
 
Chủ tế:  Anh chị em thân mến, 
Mừng lễ các Thánh nam nữ, toàn thể dân Chúa thể hiện mối hiệp thông giữa các Thánh trên trời và mọi người dưới thế. Chúng ta quyết tâm sống theo gương các thánh và tin tưởng cầu xin.
 
1. Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh cha Phanxicô và các Đức Giám mục, quý Linh mục trong Hội thánh/ được đầy tràn ơn khôn ngoan khi thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng, giúp các tín hữu nên thánh theo mẫu mực của Đức Kitô.
 
2. “Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi tín hữu biết sống trung thành với những giá trị Tin Mừng,/ tận tâm phục vụ Chúa, can đảm làm chứng cho Chúa trước những gian nan thử thách/ để mai sau được chung hưởng vinh quang với các thánh trên trời.
 
3. “Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả mọi người tham gia công tác thiện nguyện/ luôn sẵn sàng chung tay phục vụ, tỏa sáng tình yêu của Thiên Chúa giàu lòng xót thương.
 
4. “Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta sống đúng tinh thần Tám Mối Phúc/ để nên hoàn thiện như Cha trên trời; làm Chứng cách thiết thực hơn về Nước Trời cho mọi người.
 
Chủ tế:  Lạy Chúa Cha rất nhân từ, 
Chúng con cảm tạ Chúa về bao điều kỳ diệu mà Chúa đã làm nơi các Thánh.  Xin tình yêu Chúa thánh hoá và ban ơn giúp chúng con/ biết tận dụng mọi cơ hội ở đời này để sống theo tinh thần Các Mối Phúc, nhờ đó chúng con cũng được Chúa ban phần thưởng hạnh phúc vô biên/ với các Thánh Nam Nữ trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Nt Modesta, MRP