Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa Nhật 34 Thường Niên - Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ - Năm c


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA GIÊSU KITÔ - VUA VŨ TRỤ - NĂM C
CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN
 
Chủ tế: Anh em thân mến, 
Hôm nay, Chuá nhật cuối cùng của Năm Phụng vụ, Hội Thánh suy tôn Đức Giêsu Kitô là Vua vũ trụ, Vua nhân ái, Vua phục vụ và là Vua Tình Yêu. Với lòng cảm tạ tri ân, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin. 
 
1. "Các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu". Chúng ta cùng cầu xin cho các Vị Mục tử trong Hội Thánh trở trở nên hình ảnh sống động của Đức Kitô, Vua của tình thương,/ hầu góp phần kiến tạo Nước Chúa đang hình thành giữa thế giới hôm nay.
 
2. "Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi". Chúng ta cùng cầu xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia nhìn nhận Chúa Kitô là Vua yêu thương, để các ngài khiêm tốn phục vụ; thực thi công bình và thăng tiến con người trong tinh thần tôn trọng sự thật/ cho mọi người được tự do sống niềm tin của mình.
 
3. "Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau:‘Người Này Là Vua Dân Do Thái’". Chúng ta cùng cầu xin cho đoàn chiên Chúa khắp nơi được nhận biết vương quyền Chúa Kitô,/ một lòng tôn thờ Chúa, tích cực sống theo sự chỉ dẫn của Ngài trong luật mến Chúa, yêu người;/ hầu kiến tạo một thế giới tốt đẹp, hướng tới hạnh phúc vĩnh cửu mai sau.
 
4. "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". Chúng ta cùng cầu xin cho cộng đoàn chúng ta một lòng gắn bó với Vua Kitô/-Vị Mục Tử tối cao hướng dẫn chúng ta về Vương Quốc Nước Trời; để luôn sống thánh thiện/ và nhiệt thành làm cho vương quyền Chúa lan rộng đến nhiều tâm hồn.
 
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
Cảm tạ Chúa đã trao vương quyền cho Đức Giêsu Kitô khi đặt Người làm Trưởng Tử mọi loài. Nơi trần thế này, chúng con đang được diễm phúc sống trong Vương quốc của Ngài;/ và còn được mời gọi góp phần xây dựng Nước Trời. Xin giúp chúng con trở thành thần dân, những tôi trung hết lòng phụng thờ Chúa, để mai sau được vui hưởng quyền công dân trong Nước Vinh Quang.  Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
Nt Modesta, MRP