Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa Nhật 33 Thường Niên - Năm c


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN-NĂM C
 
Chủ tế:  Anh chị em thân mến,
Chúa căn dặn chúng ta: Ngày tận thế sẽ không đến ngay. Vì thế, cuộc sống hiện tại với bao thử thách thăng trầm, chúng ta hãy kiên trì trong đức tin và chuyên cần cầu nguyện. Trong khi chờ Ngày Chúa Đến, chúng ta tin tưởng cầu xin.
 
1. "Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá"Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Vị Mục tử trong Hội Thánh được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, để dù gặp khó khăn thử thách, các ngài vẫn luôn kiên nhẫn chịu đựng, can đảm làm chứng cho Tin Mừng.
 
2. "Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu luôn bừng cháy niềm hy vọng về cuộc sống mai sau, để dù hiện tại gặp đau khổ, loạn lạc, chiến tranh… vẫn kiên trì giữ vững đức tin, hoàn toàn phó thác vào Chúa-và thực hành bác ái, yêu mến tha nhân.
 
3. "Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất". Nhân NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI NGHÈO, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả những ai đang gặp cảnh cơ cực, đói nghèo; những người đau khổ, người bị bỏ rơi… luôn kiên trì đi trọn đường Chúa Kitô đã đi; biết hoàn toàn tin tưởng phó thác vào Chúa; và ký thác tất cả mọi lo âu nơi Người.
 
4. "Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta mạnh mẽ sống niềm tin vào ngày Chúa quang lâm, luôn nhận ra ý Chúa qua những dấu chỉ của thời đại/ nhờ đó hiện tại, chúng ta sống tỉnh thức và cầu nguyện luôn.
 
Chủ tế:  Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
Trung thành sống đức tin trong thế giới ngày nay là một thách đố lớn lao. Xin Chúa tuôn đổ đầy tràn hồng ân Thánh Thần, giúp tín hữu chúng con luôn trung thành với đức tin tông truyền và giáo huấn của Hội Thánh, để xứng đáng lãnh nhận hồng ơn cứu độ là sự sống muôn đời,/ trong ngày Con Chúa vinh hiển quang lâm. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Nt Modesta, MRP