Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa Nhật 32 Thường Niên - Năm c


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN - NĂM C 
 
Chủ tế:  Anh chị em thân mến,
Trả lời chất vấn của phái Sađốc, Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết có sự sống lại và sự sống đời sau, vì Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống. Tin tưởng vào Lời Chúa, chúng ta cùng cầu xin.
 
1. "Có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các Vị Mục tử trong Hội Thánh/ được đầy tràn ơn khôn ngoan của Thánh Thần,/để can đảm loan báo sự sống đời sau cho hết thảy mọi người;/ dù phải đối mặt với những chất vấn đầy cạm bẫy thời nay.
 
2. "Những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng"Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi tín hữu xác tín hơn lời tuyên xưng: ‘Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại,’/ để biết trân trọng sự sống Chúa ban/ và lo tìm kiếm hạnh phúc vĩnh cửu cho cuộc sống mai sau.
 
3. "Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho nhưng người buồn khổ thất vọng giữa những lao đao, vất vả của đời thường,/ được kiên vững trong thử thách nhờ đặt trọn niềm hy vọng nơi Đức Kitô, Đấng dẫn chúng ta đến vinh phúc đời đời.
 
4. "Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống".Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta biết chú tâm tích lũy cho mình kho tàng ở trên trời;/ sống đúng ba lời khuyên Phúc Âm, để trở nên dấu chỉ loan báo cho thế giới niềm tin vào sự sống đời sau.
 
Chủ tế: 
Lạy Thiên Chúa rất nhân từ, 
Nhờ cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Con Chúa, chúng con mạnh mẽ xác tín về sự sống mới trong Nước Trời mai sau. Xin thương ban ơn nâng đỡ, giúp chúng con biết chuẩn bị cho mình xứng đáng vào số người được tuyển chọn/ để hưởng hạnh phúc dành cho con cái Người; ngày càng thêm tin tưởng mà tiến bước trong hy vọng trên hành trình về bên Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Nt Modesta, MRP