Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa Nhật 3 Mùa Vọng - Năm A


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG - A
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến! 
Phụng vụ Chúa nhật thứ 3 Mùa Vọng được gọi là Chúa nhật màu hồng hay Chúa nhật của niềm vui. Niềm vui của tâm hồn ngập tràn hy vọng, chờ đợi Đấng sẽ đến đem lại mùa hoan lạc, mùa cứu độ. Chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
 
1. "Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?". Chúng ta cùng cầu xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Mục tử trong Hội Thánh/ trở nên những sứ giả tiền hô của Chúa; hiệp hành cùng đoàn chiên nhờ gặp gỡ, lắng nghe…để lều Hội Thánh được mở rộng đón tiếp muôn dân.
 
2. "Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy"Chúng ta cùng cầu xin cho việc rao giảng Tin Mừng của Hội Thánh / luôn đạt nhiều kết quả tốt đẹp; nhờ các tín hữu nhiệt tâm chia sẻ cho người khác những gì họ được nghe và thấy;/ chiếu tỏa niềm vui và hy vọng của những người đã tin nhận Chúa Giêsu, Đấng Cứu độ trần gian.
 
3. "Có lời chép về ông rằng: ‘Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con’"Chúng ta cùng cầu xin cho giới trẻ trong Hội Thánh ý thức “Được rửa tội và được sai đi”/ để thi hành sứu mạng ngôn sứ làm cho mọi người biết tin kính Chúa, Đấng là nguồn vui cứu độ muôn đời. 
 
4. "Trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả". Chúng ta cùng cầu xin cho cộng đoàn chúng ta luôn biết thánh hóa bản thân theo đúng ơn gọi của mình; luôn sống bình an, vui tươi, để nhiều người gặp được niềm ủi an và nhận ra chúng ta là môn đệ của Đức Kitô.
 
Chủ tế: Lạy Chúa là Cha từ bi nhân hậu, 
Toàn thể nhân loại chúng con đang hân hoan chờ đón lễ Giáng Sinh, mừng Con Một Chúa đến cứu độ trần gian.  Xin Chúa ban ơn thanh tẩy tâm hồn, giúp chúng con gia tăng việc lành phúc đức, sống xứng đáng với ơn cứu độ Chúa đã thương ban. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Nt Modesta, MRP