Phim ngắn Công Giáo: Nói Chuyện Với Chúa


Phim ngắn Công Giáo - nói chuyện với Chúa

Bạn có từng cảm thấy cuộc sống của mình tồi tệ? nghĩ rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi mình? đã không công bằng với mình?
Sau khi xem bộ phim ngắn đầy ý nghĩa này, có thể sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc lớn của chung rất nhiều người "liệu rằng Thiên Chúa có đang bỏ rơi chúng ta?"