Nhẫn 
Nhẫn trở thành cách cư xử trong mối quan hệ giữa con người với con người và mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng.
Trong mối quan hệ giữa con người với con người, nhẫn là nhẫn nhịn.
Trong mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng, nhẫn trở thành nhẫn nại.
Nhẫn chính là sự tu dưỡng đạo đức và tu dưỡng phẩm hạnh.
Nhẫn không đồng nghĩa với việc bị người ta chà đạp.
Nhẫn là để tự cảnh tỉnh bản thân, không nóng giận để rồi làm những việc sai trái.
Tức giận không những hại sức khỏe, tổn thương tinh thần mà còn đánh mất đi giá trị đích thực trong con người ta.

Nhẫn đi khắc chế hung tàn
Nhẫn đi sẽ thấy nhẹ nhàng cõi tâm
Nhẫn đi thanh tịnh gieo mầm
Nhẫn đi sẽ thấy lỗi lầm rời xa
Nhẫn đi nhân phẩm toả ra
Nhẫn đi đạo đức vang xa rạng ngời
Nhẫn đi sẽ thấy mặt trời
Nhẫn đi sẽ tránh những lời đau thương
Nhẫn đi thoát hoạ tai ương
Nhẫn đi sẽ thấy con đường dễ đi
Nhẫn đi để tránh chia ly
Nhẫn đi sẽ thấy từ bi cõi lòng
Nhẫn đi chuyện dữ hoá không
Nhẫn đi sẽ thấy trong lòng an vui
Nhẫn đi tâm ác đẩy lùi
Nhẫn đi sẽ thấy niềm vui cuộc đời.
( thơ: Ngạo Thiên )

Nguồn: Sưu tầm