Hạt giống nảy mầm: SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 23 TN C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh


Lạy Chúa Giêsu, khi bước vào trần thế với mầu nhiệm nhập thể, Ngài đã trở nên giống chúng con về mọi mặt, ngoại trừ tội lỗi, Ngài đã chấp nhận thập giá cuộc đời là trở nên một sứ điệp sống động của tình thương Chúa Cha trong chương trình cứu độ con người, xin giúp mỗi người chúng con biết hoán đổi cuộc đời của mình thành sứ điệp của tình thương qua thái độ từ bỏ và phục vụ tha nhân trong mỗi ơn gọi Chúa trao. Chúa đã chọn thánh ý Chúa Cha để sống và thực hiện mỗi ngày, xin cho chúng con luôn lấy những giá trị của Tin mừng làm kim chỉ nam cho cuộc đời và cho ơn gọi của mình. Thập giá là một khổ hình nhưng Chúa đã chọn để bày tỏ tột đỉnh của tình thương đến từ Thiên Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết chọn lựa tinh thần phục vụ vô vị lợi để trao tặng cho tha nhân một chút tình người ấm áp, để tất cả giúp nhau sống ơn gọi Kito hữu vẹn toàn hơn. Amen.