Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật 17 Thường Niên - Năm B - Tiếng Êđê

Hră Dlăng 1:  Maria Madalena H' Niêm Niê
Hră Dlăng 2:  Pêtros Y' SacLy Arul
Klei Mrâo Mrang Jăk:  Phaolô Y' Loãn Aliô 

Facebook: https://www.facebook.com/nuvuonghoabi...
Fanpage:  https://www.facebook.com/nuvuonghoabi...
Website: https://dongnuvuonghoabinh.org/

Xin cảm ơn quý Quý độc giả đã lắng nghe và ủng hộ.